oktober 2012

Ciklus predavanj: »Kompleksna družba v radikalni sredini«

19. 10. 2012

Predavanja, ZRC/SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, 25.10.2012, 7.11.2012, 22.11.2012 ter 6.12.2012

V Slovenskem društvu evalvatorjev (http://sdeval.si) so zasnovali ciklus predavanj “Kompleksna družba v radikalni sredini”. Potekala bodo v okviru predstavitve izida knjige z enakim naslovom, ki so jo pripravili v soavtorstvu Mojca Golobič (Biotehniška fakulteta UL), Mirna Macur (Fakulteta za uporabne družbene študije) in Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev). Knjiga je rezultat večletnega raziskovanja in eksperimentalnega […]

Funkcionalne regije: izziv prihodnjega razvoja Slovenije

16. 10. 2012

Okrogla miza, torek 23. 10.2012 ob 14.00 uri, Svečana dvorana UL FGG, Jamova 2, 2. nadstropje

V torek, 23.10.2012 bo v Svečani dvorani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom “Funkcionalne regije – izziv prihodnjega razvoja Slovenije”, na kateri bo predstavljena istoimenska znanstvena monografija v luči priprave nove generacije regionalnih razvojnih programov in najnovejših razvojnih izzivov Slovenije. Monografijo, ki prinaša številne nove ugotovitve in […]

Plakatopolis – je javni prostor res naš?

Okrogla miza, Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana

Prostovoljna civilna iniciativa Plakatopolis se zavzema za ureditev obstoječega stanja na področju zunanjega oglaševanja v Ljubljani. V okviru Meseca oblikovanja bo v so-organizaciji z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije pripravljena okroglo mizo na temo zunanjega oglaševanja, na kateri bo osvetljen problem množičnosti oglasnih mest v javnem prostoru, njihov učinek na mesto in meščane ter njihovo upravičenost. K sodelovanju na okrogli mizi so povabljeni predstavniki različnih področij, ki so s temo tesno povezani. […]

Zrežirana debata

15. 10. 2012

Petek, 19.10.2012 ob 20:00, Kreativna postaja Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana

Tema Zrežirane debate bodo pogledi na ustvarjanje v slovenskem filmskem svetu s poudarkom na različnosti možnih poti pri povezovanju ustvarjalnosti in ekonomskih faktorjev. Kako lahko mlad ustvarjalec začne služiti s tem kar počne? Kako ekonomski faktorji vplivajo na samo ustvarjanje? Kje vidijo prihodnost filmskega/video medija? Svoja videnja bodo podajali štirje mladi filmski in video ustvarjalci, ki s svojim […]

Umetnost in mesto

13. 10. 2012

Debatni večer, ponedeljek, 15. oktober 2012 ob 18.00, v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana

Bunkerjev oktobrski debatni večer bo namenjen pogovoru o mestih in mestnih četrtih kot prostorih, ki v meščanih spodbujajo ustvarjalnost in jih navdihujejo, v njih porajajo ideje in jih spodbujajo k sooblikovanju lastnega okolja. Umetnost kot iniciatorka pozitivnih sprememb in trajnih izboljšanj. Primere takšnih dobrih praks bomo lahko videli na razstavi Mesto pripoveduje, ki poteka v […]