september 2012

Pobuda za omejitev hitrosti v naseljih na 30 km/h v vseh državah EU

20. 09. 2012

Evropska civilna iniciativa, ki se zavzema za omejitev hitrosti v naseljih na 30km/h je  16. septembra 2012, prvi dan Evropskega tedna mobilnosti, Evropski komisiji predala svojo pobudo z namenom, da opozori, kako pomembno omejitev hitrosti vpliva na varnost, kakovostno bivalnega okolja in boljši zrak. Preveritev zakonskih podlag mora biti opravljena v dveh mesecih,  do 15. novembra, če bo uspešna, sledi zbiranje podpisov. Zato, da EU komisija sproži zakonsko proceduro, jih je potreben en milijon. Vizija: omejitev hitrosti v naseljih na 30km/h, razen če lokalne skupnosti uspejo dokazati, da na nekaterih cestnih odsekih varnost lahko zagotovimo tudi z drugimi ukrepi. Omejiti hitrost na 30km/h je enostaven in učinkovit ukrep.  Široko razvita mreža con z omejeno hitrostjo 30km/h v mnogih evropskih državah  je že omogočila uspešno znižanje števila poškodb v prometnih nesrečah,…

Evropske regije in mesta na čelu v energetski učinkovitosti

16. 09. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Odbor regij (CoR) je pripravil poseben video za predstavitev vloge evropskih mest in regij pri doseganju energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja na konferenci Rio +20.  Video opominja, da morajo biti mesta za zgled v energetski učinkovitosti in pokaže, da to pogosto tudi so. Izkušnje projekta EVUE so z intervjujem s Sally Kneeshaw, vodilno strokovnjakinjo projekta iz Westminstra, v samem jedru videa. Na konferenci Rio +20 je Odbor regij (CoR) izpostavil, da »naša zemlja potrebuje vse ravni upravljanja, tudi lokalno in regionalno, le tako se lahko nadejamo prehoda k odgovornemu in trajnostnemu razvoju«. To prepričanje deli tudi mnogo partnerskih mest programa URBACT, ki so aktivna na področju energijske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, na čelu s partnerji projekta EVUE. Projekti, ki so v okviru programa URBACT aktivni na tem področju, so poleg EVUE še Active Travel…

Programi medregionalnega sodelovanja pomembni za Evropsko kohezijsko politiko

11. 09. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Kako uspešen je program URBACT II? Zelo, sodeč po nedavni analizi inštituta EMI (European Metropolitan Network Institute). EMI je v maju in juniju 2012 izvajal raziskavo o urbani dimenziji kohezijske politike in o celostni urbani politiki. Mestne in regionalne strokovnjake iz vse Evrope so v anketni raziskavi spraševali, kakšen si mislijo o trenutnih prizadevanjih za njihovo izvajanje in o načrtih za prihodnost kohezijske politike. Študija je pokazala izjemen pomen programov Evropskega teritorialnega sodelovanja. Respondenti so še zlasti izpostavili zasluge štirih programov medregionalnega sodelovanja, to so INTERREG IVC, URBACT II, ESPON in INTERACT. Med temi sta se v anketni raziskavi najbolje odrezala programa URBACT II in INTERREG IVC, ki so ju vprašani posebej pripoznali in potrdili njuno pomembno vlogo. Razsežnost obeh projektov potrjuje tudi geografska razpršenost, saj…

Zanimive nove rešitve se z izmenjavo izkušenj širijo med mesti

11. 09. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Aprila 2012 je nadzorni odbor URBACT odobril 19 novih projektov. Spomladi in zgodaj poleti so vsi projekti začeli z delom in organizirali začetna srečanja. Zdaj ima vsak od teh projektov svoj prostor tudi na spletni strani projekta URBACT, svojo podstran, ki jo lahko neposredno upravlja. Na teh podstraneh so dosegljive osnovne informacije o posameznih projektih, kot so logotip projekta, kratki povzetek projekta, partnerji in potek dela. Vsebine bo z razvojem projektov vedno več, za zdaj pa so te podstrani namenjene zlasti pregledu nad temami, s katerimi se želijo ukvarjati evropska mesta in predstavljajo dobro orodje tudi za mesta, ki bi se še želela vključiti v katerega od projektov, saj so partnerstva še odprta. Aktivno vključevanje JOBTOWN se osredotoča na lokalna partnerstva za izboljšanje priložnosti zaposlovanja mladih. Vodilni partner je Cesena (Italija), drugi partnerji…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Dobre prakse in sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa

13. marec 2018, 14.00–16.00, Stara lekarna Pretorske palače, Koper

Slovenske lokalne skupnosti so se v luči izvajanja sprejetih Celostnih prometnih strategij in v vse močnejši želji zagotoviti dobre pogoje za trajnostno mobilnost, izboljšati kakovost javnega prostora in zraka v mestih lotile uvajanja številnih ukrepov urejanja prometa. Večinoma gre za spremembe, ki neposredno vplivajo na vsakdanje življenje ljudi, saj poskušajo spremeniti njihove vedenjske vzorce in navade.

Pri tem se vse pogosteje postavlja vprašanje, katere ukrepe uvesti in kako z njimi seznaniti prebivalce, da jih bodo ti dobro sprejeli, in bodo spremembe uspešne, zato vas vabimo na pogovor o dobrih praksah urejanja prometa in uspešnih pristopih sodelovanja z javnostjo.

Pogovarjali se bomo tako o različnih ukrepih in politikah urejanja prometa kot o sodelovanju z javnostjo kot pomembni sestavini vseh vrst ukrepov. Izhajali bomo iz izkušenj in znanja, ki smo jih v preteklih letih zbrali na IPoP in jih predstavili v treh nedavno objavljenih publikacijah:

– Politike prostora – O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom

– Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora in

– Mesta mestom – Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom občin in javnih služb, ki se na kakršen koli način ukvarjajo z urejanjem prometa v svoji občini, pa drugi zainteresirani javnosti. Namen organizatorja je spodbuditi sproščen pogovor in ustvarjalno izmenjavo mnenj.*

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 9. 3. 2018, s prijavo na tej povezavi.

 

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

 

Foto: Tobias Hase

Več dogodkov
Napovednik Trajekt