Letna konferenca URBACT »Cities of Tomorrow: Action Today«

09. 08. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Letna konferenca URBACT 2012 bo potekala pod naslovom »Cities of Tomorrow: Action Today«  (»Mesta prihodnosti: dejanja danes«) 3. in 4. decembra 2012 v Københavnu. S strokovnjaki , snovalci politik in mestnimi upravnimi delavci iz vse EU bomo razpravljali o rešitvah v zvezi z izzivi, s katerimi se soočajo evropska mesta.

Letna konferenca programa URBACT temelji na poročilu Evropske komisije »Mesta prihodnosti – izzivi, vizije, nadaljnje poti« (»Cities of tomorrow – Challenges, visions, ways forward«), ki je izšlo oktobra 2011. Izpostavlja vrsto izzivov, ki jih stotine mest v URBACT-ovih mrežah poskušajo reševati s trajnostnim urbanim razvojem.

Med načrtovanimi govorci na dogodku so Johannes Hahn, evropski komisar za regionalno politiko, Jan Olbrycht, poslanec Evropskega parlamenta in predsednik URBAN Intergroup ter Carsten Hansen, danski minister za stanovanje, urbane in ruralne zadeve.

Razprave bodo dinamične, saj bodo potekale v obliki interaktivnih delavnic in se izmenjevale s plenarnimi razpravami. Izhajajoč iz projektnih rezultatov in izkušenj programa URBACT ter drugih programov evropskega teritorialnega sodelovanja bomo razpravljali o tem, kako se lahko mesta spopadejo s šestimi ključnimi izzivi:

– Kako lahko mesta ustvarijo več zaposlitev?

– Kako lahko mesta podpirajo aktivno vključevanje s pomočjo družbenih inovacij?

– Kako se lahko mesta borijo proti družbeno-prostorski segregaciji?

– Kako naj se mesta odzivajo na demografske spremembe?

– Kako lahko mesta izboljšajo energetsko učinkovitost stavbnega fonda?

– Kako lahko mesta z boljšo mobilnostjo in dostopnostjo spodbujajo nizkoogljično urbano okolje?

Drug dan konference bo sodelujočim na voljo razširjena razprava z globalnim pogledom na urbane izzive. Zahvaljujoč mednarodni udeležbi strokovnjakov in predstavnikov mest bo to dobra priložnost za pogled na Evropske odgovore na urbane izzive z globalne perspektive in vpogled v glavne urbane modele.

Po uspehu na Letni konferenci URBACT 2010 bo ponujena še ena možnost za izmenjevanje mnenj med udeleženci imenovana “URBACT Café“. Temelji na metodi svetovne kavarne (»World Café«) in sodelujočim omogoča neformalno izmenjavo izkušenj in dobrih praks, tudi s predstavniki iz svoje države.

Na konferenci so dobrodošli upravni delavci in snovalci politik ter strokovnjaki, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem na lokalni, regionalni, državni ali evropski ravni. Vabljeni so projektni partnerji in strokovnjaki programa URBACT, druga mesta, državni organi oblasti, evropske institucije, kot tudi raziskovalne institucije in organi, ki upravljajo operativne programe.

V pripravah na dogodek bi želeli slišati mesta z izkušnjami, ki bi jih želela deliti z drugimi. Posredujte nam svoje prispevke – dobre prakse, študije primerov, predloge in ideje o temah, ki so del šestih ključnih zgoraj navedenih izzivov na d.joseph-gabriel@urbact.eu .

Informacije v zvezi z registracijo bodo znane kmalu.

urbact.eu

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt