Letna konferenca URBACT »Cities of Tomorrow: Action Today«

09. 08. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Letna konferenca URBACT 2012 bo potekala pod naslovom »Cities of Tomorrow: Action Today«  (»Mesta prihodnosti: dejanja danes«) 3. in 4. decembra 2012 v Københavnu. S strokovnjaki , snovalci politik in mestnimi upravnimi delavci iz vse EU bomo razpravljali o rešitvah v zvezi z izzivi, s katerimi se soočajo evropska mesta.

Letna konferenca programa URBACT temelji na poročilu Evropske komisije »Mesta prihodnosti – izzivi, vizije, nadaljnje poti« (»Cities of tomorrow – Challenges, visions, ways forward«), ki je izšlo oktobra 2011. Izpostavlja vrsto izzivov, ki jih stotine mest v URBACT-ovih mrežah poskušajo reševati s trajnostnim urbanim razvojem.

Med načrtovanimi govorci na dogodku so Johannes Hahn, evropski komisar za regionalno politiko, Jan Olbrycht, poslanec Evropskega parlamenta in predsednik URBAN Intergroup ter Carsten Hansen, danski minister za stanovanje, urbane in ruralne zadeve.

Razprave bodo dinamične, saj bodo potekale v obliki interaktivnih delavnic in se izmenjevale s plenarnimi razpravami. Izhajajoč iz projektnih rezultatov in izkušenj programa URBACT ter drugih programov evropskega teritorialnega sodelovanja bomo razpravljali o tem, kako se lahko mesta spopadejo s šestimi ključnimi izzivi:

– Kako lahko mesta ustvarijo več zaposlitev?

– Kako lahko mesta podpirajo aktivno vključevanje s pomočjo družbenih inovacij?

– Kako se lahko mesta borijo proti družbeno-prostorski segregaciji?

– Kako naj se mesta odzivajo na demografske spremembe?

– Kako lahko mesta izboljšajo energetsko učinkovitost stavbnega fonda?

– Kako lahko mesta z boljšo mobilnostjo in dostopnostjo spodbujajo nizkoogljično urbano okolje?

Drug dan konference bo sodelujočim na voljo razširjena razprava z globalnim pogledom na urbane izzive. Zahvaljujoč mednarodni udeležbi strokovnjakov in predstavnikov mest bo to dobra priložnost za pogled na Evropske odgovore na urbane izzive z globalne perspektive in vpogled v glavne urbane modele.

Po uspehu na Letni konferenci URBACT 2010 bo ponujena še ena možnost za izmenjevanje mnenj med udeleženci imenovana “URBACT Café“. Temelji na metodi svetovne kavarne (»World Café«) in sodelujočim omogoča neformalno izmenjavo izkušenj in dobrih praks, tudi s predstavniki iz svoje države.

Na konferenci so dobrodošli upravni delavci in snovalci politik ter strokovnjaki, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem na lokalni, regionalni, državni ali evropski ravni. Vabljeni so projektni partnerji in strokovnjaki programa URBACT, druga mesta, državni organi oblasti, evropske institucije, kot tudi raziskovalne institucije in organi, ki upravljajo operativne programe.

V pripravah na dogodek bi želeli slišati mesta z izkušnjami, ki bi jih želela deliti z drugimi. Posredujte nam svoje prispevke – dobre prakse, študije primerov, predloge in ideje o temah, ki so del šestih ključnih zgoraj navedenih izzivov na d.joseph-gabriel@urbact.eu .

Informacije v zvezi z registracijo bodo znane kmalu.

urbact.eu

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt