Trajnostna mobilnost povezuje zdravstveno politiko z urbano prenovo

07. 08. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Za strokovnjake, ki se ukvarjajo z mesti, je razumevanje odnosa med kakovostjo življenja in kakovostjo prostora ključno, saj lahko le v primeru, da ta odnos razumejo, predlagajo rešitve, s katerimi se blaginja prebivalcev izboljšuje. Sodelavec programa URBACT Philip Stein v članku, ki ga spodaj povzemamo, analizira rezultate projektov URBACT, ki se ukvarjajo s tem odnosom. Glavna lekcija za prostorske načrtovalce je tudi tokrat podobna kot ponavadi: za kakovostne in trajnostne rešitve je nujen celostni oz. integriran pristop, pravi Stein.

Kakovostno trajnostno bivanje je odvisno od veliko različnih dejavnikov

Kaj določa kakovostno trajnostno bivanje? Philip Stein pravi, da so seznami dejavnikov in kazalcev pogosto različni, vendar obstaja skupno jedro. V ta jedrni nabor med drugim spadajo: bivalne in stanovanjske razmere, zdravje, revščina, delo, dohodek, okolje, storitve, varnost, infrastruktura in mobilnost. Kakovost življenja je rezultat zapletenega spleta medsebojno pogojenih in povezanih dejavnikov. Zato jo je mogoče izboljšati zgolj z razvojem celostnega pristopa in upoštevanjem več kot enega od dejavnikov.

Trije URBACT projekti, trije različni pristopi h kakovosti življenja

V okoliščinah varčevanja, v katerih se trenutno nahajamo, je izboljševanje in vzdrževanje kakovostnega trajnostnega bivanja še posebej pomembno za vse družbene skupine. V štiriindvajsetih mestih, vključenih v tri projekte URBACT, so z različnih perspektiv ugotavljali, kaj lahko mesta storijo – in so storila v preteklosti – da bi izboljšala kakovost življenja. Zanimalo jih je tudi, kako naj mesta postopajo, da bodo omogočila kakovostno trajnostno bivanje v prihodnosti.

Projekt HOPUS  je spodbujal oblikovalske posege kot orodje za zagotavljanje boljše kakovosti bivanja v stanovanjskih soseskah, medtem ko je SUITE analiziral, kako zagotoviti primerno ponudbo cenovno dostopnih stanovanj.

Najbolj nepričakovan pristop so razvili v projektu Building Healthy Communities (BHC – »grajenje zdravih skupnosti«). Osredotočali so se na zdravstveno politiko in poskušali na ta način izboljšati stanovanjske razmere v mestih.

Je zdravje v urbanih politikah pomembno?

Rezultati projekta Building Healthy Communities izkazujejo pomembnost zdravstvenih politik za reševanje nekaterih specifičnih urbanih problemov. Partnerji projekta BHC so cilj »zdravje v vseh politikah« povezali z urbano prenovo ter tako vzpostavili nov pogled na soodvisnost kakovosti življenja in kakovosti prostora.

Z združevanjem aktualnih strokovnih mnenj in lokalnih znanj so projektni partnerji sestavili in preizkusili sestav kazalcev, ki se lahko uporablja za ocenjevanje načrtov urbane prenove z ozirom na doseganje ciljev zdravega trajnostnega urbanega razvoja. Sestav kazalcev vključuje tudi gospodarski razvoj, kulturno in družbeno kohezijo ter okoljsko regeneracijo. Neposredno se navezuje na dejavnike zdravja, pa tudi na druge lastnosti skupnosti in sosesk, ki močno vplivajo na blaginjo in kakovost življenja, kot so izobrazbene stopnje, dostop do storitev, mobilnost in prisotnost zelenih prostorov.

Philip Stein pravi, da je moč tega orodja v možnosti, da se uporablja kot referenčni okvir za določanje območij, ki so potrebna ukrepanja, ter različnih stopenj odgovornosti in sodelovanja, ki so potrebni za uporabo celostnega pristopa, kot tudi za spremljanje učinkov različnih posegov.

Dober primer, kako je ta sestav kazalcev mogoče uporabiti za razmislek o tem, kako izboljšati zdravje, je mestna občina Barnsley v Veliki Britaniji. Lokalna podporna skupina v Barnsleyu se je osredotočila na četrt Attersley North, ki se sooča z različnimi težavami, kot so visoka brezposelnost, nizka stopnja izobraženosti ter slabo fizično in mentalno zdravje prebivalstva. Uporabili so orodje, ki ga je razvil projekt BHC in lokalni akcijski načrt usmerili k dvigovanju zavesti o možnostih izobraževanja ter spopadanju s problemi alkohola, drog, vandalizma in družbeno destruktivnega vedenja. Glavni cilj lokalnega akcijskega načrta je bil prispevati k trajnostni mobilnosti in spodbujati telesno aktivnost ter na ta način izboljšati  kakovost življenja na tem območju. Načrt so povezali s plani mestnega sveta o poteh na delo in v šolo in izkoristili že izvedene izboljšave v urbanem okolju, kot so nove pešpoti in kolesarske steze, s katerimi želijo spodbuditi aktivno potovanje na delo, po nakupih, do prostočasnih dejavnosti itd.

Trajnostni urbani razvoj ima veliko spremenljivk in zdravje je ena od pomembnejših. Primer mesta Barnsley pokaže, da lahko razmišljanje o kakovosti življenja skupaj s kakovostjo prostora prispeva k oblikovanju ustreznega okvirja za trajnostni razvoj, ki obenem zagotavlja urbano prenovo in istočasno blagodejno vpliva na zdravje ciljnih populacij.

Več:

Cel članek v “URBACT projektni rezultati” brošura, str. 149 ( PDF, ang)
SUITE rezultati – spletna stran URBACT (ang)
HOPUS spletna podstran – spletna stran URBACT (ang)
BHC rezultati – spletna stran URBACT (ang)

urbact.eu

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt