Državni zbor potrdil spremembe prostorske zakonodaje

25. 07. 2012

19. julija je Državni zbor v svežnju zakonodaje s področja urejanja prostora med drugim sprejel tudi zakon o spremembah in dopolnitvah ZPN in zakon o spremembah in dopolnitvah ZGO. Partnerstvo Odgovorno do prostora (OdP) je za tokratne spremembe zakonodaje izvedelo neformalno in po neuspešni prošnji za seznanitev pripravilo pripombe na vladno gradivo. Pripombe so bile posredovane ministru, predstavljene na tiskovni konferenci, posredovane poslanskim skupinam ter obema, za okolje in prostor, pristojnima odboroma Državnega zbora. Skupaj z Mrežo za prostor je OdP oporekal nujnemu postopku sprejemanja zakonov in opozoril na pomen sodelovanja javnosti pri pripravi in sprejemanju zakonskih rešite ter s problemom seznanil tudi varuhinjo človekovih pravic. Ko je Vlada potrdila predloga obeh zakonov, so bili pripravljeni še predlogi amandmajev za preprečitev po oceni stroke najbolj nesprejemljivih sprememb. Predlogi amandmajev so bili posredovan tako Državnemu zboru, odboroma za okolje in prostor, kot poslanskim skupinam in Državnemu svetu.

Medtem, ko so opisana prizadevanja stroke ostala brez odziva s strani za ministrstva za infrastrukturo in prostor so bili predstavniki ZAPS, IZS, OdP in Mreže za prostor povabljeni v Državni svet na sejo Komisije za lokalno samoupravo ter k posameznim poslanskim klubom, konkretno: SDS, DLGV, NSI, SD in PS. Prav tako pa izmenično tudi na seji obeh odborov Državnega zbora (12. julija, odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter 12. in 16. julija na odbor za infrastrukturo in prostor). Razumevanje za nesprejemljivost nujnega postopka je pokazala Komisija Državnega sveta. Kritično pa se je do sprememb zakonodaje izrazila tudi Komisija za preprečevanje korupcije..

Na vseh opisanih dogodkih so bile predstavljene načelne in konkretne pripombe stroke na spremembe ZPN in ZGO ter predlogi amandmajev. Poudarjeno je bilo, da stroka načeloma spremembe podpira in se kritično odziva zgolj na tiste, ki predstavljajo nedomišljene ali potencialno škodljive posege v zakonski okvir sistem urejanja prostora. Pri tem je bilo večkrat izpostavljeno, da je posebej škodljivo, da v Sloveniji tako pogosto posegamo zakonodajni okvir ter da se v prizadevanju za večjo učinkovitost sistema preveč zanašamo na vlogo zakonodaje.

Dosežek aktivnosti, ki so na ravni OdP in partnerjev potekale od maja dalje, je kar se tiče vsebine sprememb zakonov, skromen. Koalicija pomislekom stroke in predlogom drugačnih rešitev v glavnem ni bila pripravljena prisluhniti. Za največji uspeh zato stroka lahko šteje predvsem doseženi nivo medsebojnega sodelovanja in sposobnost usklajevanja ter da je bila povabljena v parlament na seje odborov. Posamezni odzivi od tam namreč kažejo, da so se morda sporočila stroke udeležencev le dotaknila, minister pa je na sejah med drugim zagotavljal, da so v razpravi pridobljeni zanimivi odzivi, ki jih bodo skušali upoštevati jeseni, ko bodo zagnali nov krog spreminjanja zakonov, tokrat po običajnem postopku z javno razpravo.

Povezave na magnetograme s sej:

9. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje (12. 07.2012)- obravnava ZPNačrt

10. nujna seja Odbora za infrastrukturo in prostor – obravnava ZGO (12.07.02012)

11. nujna seja Odbora za infrastrukturo in prostor (16.07.2012) – obravnava ZPNačrt

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt