Tudi Državni svet moti odsotnost javne razprave o novih zakonih

04. 07. 2012

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je v ponedeljek, 2. julija 2012 obravnavala novelo Zakona o graditvi objektov, ki jo je Vlada RS pretekli teden predlagala za sprejem po nujnem postopku v parlamentu. Novela Zakona o prostorskem načrtovanju je bila s seje umaknjena, ker je bila posredovana na občine in bo obravnavana na izredni seji v ponedeljek 9. julija. Na zasedanje komisije so bili povabljeni tudi predstavniki predlagatelja zakona – Ministrstva za infrastrukturo in prostor in predstavniki strokovne javnosti – skupine Odgovorno do prostora! in obeh zbornic, ZAPS in IZS.

Stališče do omenjenega zakona in najpomembnejše pripombe na predlagane spremembe sta v imenu IZS predstavila generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis, v imenu ZAPS pa predsednik, mag. Andrej Goljar. Stališče stroke in predvsem kritiko nujnega postopka in izključevanja javnosti iz postopka priprave sprememb zakona, pa mag. Maja Simoneti, koordinatorka skupine Odgovorno do prostora!.

Po predstavitvi so razpravo nadaljevali člani komisije in na koncu oblikovali mnenje, da je postopek, po katerem Vlada RS pripravlja in sprejema prostorsko in gradbeno zakonodajo neprimeren, ter ugotovili, da ne obstaja potreba, ki bi opravičevala nujni postopek. Vladi bodo zato predlagali, naj v bodoče omenjene zakone odpira bolj premišljeno in naj omogoča javno razpravo in sodelovanje stroke pri pripravi zakonskih sprememb. Podrobneje so v mnenju, ki ga bodo predstavili v Državnem zboru RS, obdelani še problemi neobvezne revizije, investicijskega vzdrževanja in uporabnega dovoljenja za enostanovanjske objekte. Člani komisije kljub pripombam in obrazložitvi stroke, da je revizija utemeljena dodatna zaščita za zahtevne objekte, podpirajo odpravo obvezne revizije PGD za zahtevne objekte in so mnenja, da bi morali projektanti v celoti odgovarjati za izdelano projektno dokumentacijo. Pripombe stroke pa bodo, kot so zagotovili, vseeno prenesli Državnemu zboru.

Po tem sestanku je bilo na ravni skupine Odgovorno do prostora! sklenjeno, da:

–          stroka vztraja pri oporekanju nujnemu postopku sprejema zakonov in se pridružuje tistim, ki ministru, vladi in Državnemu zboru predlagajo zadržanje zakonov ter ustrezno izvedbo javne razprave in vključitev strokovne javnosti v pripravo rešitev;

–          se o nesprejemljivosti postopka posebej obvesti Varuha človekovih pravic;

–          se predstavniki OdP odzovejo na vabilo Komisije DS in na izredni seji 9. julija pojasnijo tudi stališča do novele ZPNačrt  ter ponovijo splošna stališča glede postopka in gospodarske škodljivosti nedomišljenega poseganja v prostorsko zakonodajo.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt