Tudi Državni svet moti odsotnost javne razprave o novih zakonih

04. 07. 2012

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je v ponedeljek, 2. julija 2012 obravnavala novelo Zakona o graditvi objektov, ki jo je Vlada RS pretekli teden predlagala za sprejem po nujnem postopku v parlamentu. Novela Zakona o prostorskem načrtovanju je bila s seje umaknjena, ker je bila posredovana na občine in bo obravnavana na izredni seji v ponedeljek 9. julija. Na zasedanje komisije so bili povabljeni tudi predstavniki predlagatelja zakona – Ministrstva za infrastrukturo in prostor in predstavniki strokovne javnosti – skupine Odgovorno do prostora! in obeh zbornic, ZAPS in IZS.

Stališče do omenjenega zakona in najpomembnejše pripombe na predlagane spremembe sta v imenu IZS predstavila generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis, v imenu ZAPS pa predsednik, mag. Andrej Goljar. Stališče stroke in predvsem kritiko nujnega postopka in izključevanja javnosti iz postopka priprave sprememb zakona, pa mag. Maja Simoneti, koordinatorka skupine Odgovorno do prostora!.

Po predstavitvi so razpravo nadaljevali člani komisije in na koncu oblikovali mnenje, da je postopek, po katerem Vlada RS pripravlja in sprejema prostorsko in gradbeno zakonodajo neprimeren, ter ugotovili, da ne obstaja potreba, ki bi opravičevala nujni postopek. Vladi bodo zato predlagali, naj v bodoče omenjene zakone odpira bolj premišljeno in naj omogoča javno razpravo in sodelovanje stroke pri pripravi zakonskih sprememb. Podrobneje so v mnenju, ki ga bodo predstavili v Državnem zboru RS, obdelani še problemi neobvezne revizije, investicijskega vzdrževanja in uporabnega dovoljenja za enostanovanjske objekte. Člani komisije kljub pripombam in obrazložitvi stroke, da je revizija utemeljena dodatna zaščita za zahtevne objekte, podpirajo odpravo obvezne revizije PGD za zahtevne objekte in so mnenja, da bi morali projektanti v celoti odgovarjati za izdelano projektno dokumentacijo. Pripombe stroke pa bodo, kot so zagotovili, vseeno prenesli Državnemu zboru.

Po tem sestanku je bilo na ravni skupine Odgovorno do prostora! sklenjeno, da:

–          stroka vztraja pri oporekanju nujnemu postopku sprejema zakonov in se pridružuje tistim, ki ministru, vladi in Državnemu zboru predlagajo zadržanje zakonov ter ustrezno izvedbo javne razprave in vključitev strokovne javnosti v pripravo rešitev;

–          se o nesprejemljivosti postopka posebej obvesti Varuha človekovih pravic;

–          se predstavniki OdP odzovejo na vabilo Komisije DS in na izredni seji 9. julija pojasnijo tudi stališča do novele ZPNačrt  ter ponovijo splošna stališča glede postopka in gospodarske škodljivosti nedomišljenega poseganja v prostorsko zakonodajo.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt