junij 2012

Za trajnostno mesto je ključno upravljanje

22. 06. 2012

Poročilo s konference, zapisal Marko Peterlin

V sredo, 20. junija 2012, je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala konferenca »Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast«, ki je opozarjala na to, da so mesta prihodnosti naša današnja mesta, ki pa za preobrazbo v trajnostna mesta potrebujejo prenovo, posodobitev in dopolnjevanje obstoječih stavb, infrastrukture in javnega prostora. To omogočajo nova znanja in načini načrtovanja, ter storitve in produkti, ki jih danes že poznamo, v prihodnje pa bodo morala postati samoumevna. Namen konference je bil spodbuditi zavezništvo med nevladnimi organizacijami in naprednejšimi deli gospodarstva. Kot je v uvodnem prispevku med drugim povedal Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora: »Z opozarjanjem na širšo koristnost trajnostne preobrazbe mest nevladne organizacije pomagajo razvijati povpraševanje po storitvah, ki takšno preobrazbo omogočajo. S tem širijo tržišča podjetjem,…

Vlada se pri posegih v prostorsko zakonodajo izogiba javni razpravi

22. 06. 2012

Zapis s tiskovne konference "Odgovorno do prostora!" in "Mreže za prostor"

Včeraj sta dve skupini organizirane civilne družbe s področja urejanja prostora, »Odgovorno do prostora!« in »Mreža za prostor«, na tiskovni konferenci v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije predstavili stališče do napovedanih sprememb prostorske zakonodaje, konkretno do novel Zakona o graditvi objektov in Zakona o prostorskem načrtovanju. Skupini spremembam zakonodaje načeloma ne nasprotujeta, ker tudi sami vztrajno pozivata k nujnim izboljšavam, vendar pa ocenjujeta, da jih predlagane spremembe ne prinašajo. Obe skupini se odzivata z namenom prekiniti prakso hitrega sprejemanja premalo domišljenih zakonskih rešitev, ki v praksi ne le, da ne dosežejo zastavljenih ciljev, temveč dosegajo celo nasprotne učinke. Kako alarmantne so razmere kaže tudi to, da je povezane strokovne, stanovske, nevladne in izobraževalne organizacije tokrat podprlo kar 1700…

Vključujoča rast v evropskih mestih

20. 06. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Vključujoča rast je eden od treh ključnih ciljev Evropske unije za naslednje desetletje. Paul Soto, sodelavec programa URBACT, o tem piše v svojem članku “Postavljanje temeljev vključujoče rasti v evropskih mestih”, ki je bil objavljen v URBACT-ovem decembrskem poročilu o projektnih rezultatih. Vključujočo rast naj bi po širših smernicah ekonomskih politik EU dosegali tako, da »države članice vsem svojim državljanom zagotavljajo enak dostop do gospodarstva. Vključujoča rast naj bi potemtakem prispevala k ustvarjanju družbe, v kateri so vsi državljani vključeni na trg dela in imajo koristi od ekonomskega napredka.« Poudarek na »dostopu« do gospodarstva in še zlasti do trga dela je jasno izpostavljen. Toda Paul Soto trdi, da je trenutna situacija temu ravno nasprotna. V zadnjih treh letih – natanko v času ko so se odvijali URBACT-ovi projekti prvega nabora –…

Trajnostna mesta prihodnosti že stojijo

18. 06. 2012

Marko Peterlin in Tadej Žaucer

Večina stavb in infrastrukture mesta prihodnosti danes že stoji. Vsako leto se doda ali nadomesti le slab procent stavbnega fonda, povprečna življenjska doba stavb je pri nas precej prek sto let. Trajnostna mesta prihodnosti tako niso mesta, ki jih bomo še zgradili, temveč so naša današnja mesta, ki jih bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja. Do njih vodi pot prenove, posodabljanja in dopolnjevanja obstoječih struktur in sistemov. Preobrazbo bodo omogočili novi načini načrtovanja, storitve in produkti, ki jih danes večinoma že poznamo, ampak še niso samoumevni. Trajnostna mesta tako predstavljajo priložnost za zeleno rast oziroma razvoj zelenega gospodarstva, ki hkrati ustvarja dodano vrednost in izboljšuje kakovost življenja, socialno pravičnost ter preudarno uporablja naravne vire. O tem, kako načrtovati trajnostna mesta ter katere storitve in produkti podpirajo…

Kako stroka ocenjuje predlagane spremembe prostorske zakonodaje?

12. 06. 2012

Odziv skupine Odgovorno do prostora! na predlagane zakonodajne spremembe

Skupina Odgovorno do prostora! je iz medijev izvedela za načrtovane spremembe ključnih zakonov na prostorskem resorju in se z njimi tudi neformalno seznanila, ministru za infrastrukturo in prostor pa posredovala prošnjo za seznanitev z uradno različico predlogov in vključitev stroke v pripravo novih rešitev. Skupina pozdravlja prizadevanja Vlade za pozitivne spremembe v urejanju prostora in voljo za spremembo nekaterih predpisov, ki naj bi odpravili najbolj pereče probleme pri načrtovanju razvoja v prostoru in graditvi objektov. Vendar pa so bile dosedanje izkušnje s spremembami zakonodaje, ki so posegale v sistem urejanja prostora, skoraj dosledno slabe in po prepričanju stroke rešitve niso dosegle ciljev tudi zato, ker zakonodajalec ni bil pripravljen prisluhniti praktikom. Skupina Odgovorno do prostora! združuje strokovnjake iz različnih področij, organizacij in ustanov, ki…

Med posameznikom in organizacijo

11. 06. 2012

Senka Vrbica, PIC, objavljeno v Informatorju Mreže za prostor

Na področju prostorskega načrtovanja občani vse pogosteje oblikujejo in izražajo svoja stališča v skupinah. Pri tem gre lahko za občane, ki jih načrtovana ureditev neposredno prizadene, ali pa za občane, ki jim je mar za širšo dobrobit v lokalnem okolju. Take interesne skupine prebivalcev se lahko organizirajo le kratkotrajno, kot civilne iniciative, ali pa trajneje kot lokalne pobude. Za trajnostno naravnane načrtovalske usmeritve v določenem okolju so pomembne predvsem lokalne pobude, ki lahko veliko prispevajo h kakovosti načrtovanih ureditev. Odločevalci, ki se pri vključevanju javnosti v praksi še vedno najraje držijo kar zakonsko določnih minimalno določenih pravil ravnanja, takih pobud ne upoštevajo nič drugače kot glasov posameznikov. Civilne iniciative ali lokalne pobude namreč v slovenskem pravnem redu kot take nimajo posebnega položaja. Čeprav: -         …

Glavni problem v odnosu med mesti in okoliškim podeželjem je suburbanizacija

10. 06. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Intervju s Claesom Nilasom, vodjo nadzornega odbora URBACT V začetku leta 2012 je v  Kopenhagnu rojen Claes Nilas prevzel vodenje nadzornega odbora URBACT, kjer bo ostal do konca tega leta. Nilas je trenutno državni sekretar in izvoljeni minister novoustanovljenega danskega Ministrstva za stanovanjske, mestne in podeželske zadeve. Povedal nam je, zakaj »se pri programu URBACT vse vrti okoli dodane vrednosti« in nam predstavil urbane izzive iz danske perspektive. Kaj vam pomeni program URBACT? Zame URBACT pomeni praktične rešitve konkretnih urbanih problemov ter možnost za črpanje idej in dobrih praks iz velike mreže mest s podobnimi izzivi. Kaj je dodana vrednost projekta URBACT za vašo državo – Dansko? Pri programu URBACT se vse vrti okoli dodane vrednosti.  Od oblikovanja lokalnih podpornih skupin, ki obstanejo tudi potem ko se projekti končajo, do izdelovanja konkretnih…

Kako slepi in slabovidni prečkajo krožišče?

06. 06. 2012

Slepi in slabovidni se pri vsakdanjih opravkih in sprehodih srečujejo s številnimi preprekami, na katere morajo biti še posebej pozorni. Hodljivost prostora postane, če ne vidite, še precej bolj občutljiva tema. Sodobno oblikovanje javnega prostora zato vključuje tudi posebne taktilne oznake, ki omogočajo pešcem z okvarami vida, da se orientirajo v prostoru s pomočjo različnih talnih tekstur in vizualnih kontrastov. Če gre ob tem za načrtno uporabljene spremembe v tlaku, govorimo o talnih oznakah. Talne oznake morajo biti dobro taktilno in vizualno zaznavne, v kontrastu z okoliškim tlakom. S talnimi oznakami pešca lahko opozarjamo na različne ovire in nevarnosti (npr. meja med pločnikom in kolesarsko stezo), ga obveščamo o različnih točkah v bližini (npr. klop ob poti) ter ga vodimo skozi prostore, npr. trg. Pri vodenju čez prometne površine, kjer gre za zahtevnejšo…

Sprememba, ne ukinitev nadomestila

03. 06. 2012

Skupina strokovnjakov s področja urejanja kmetijskih zemljišč in prostorskega načrtovanja: prof.dr. Marina Pintar, doc.dr. Helena Grčman, mag. Jelka Hudoklin, Leon Kobetič, dr. Aleš Mlakar, Izidor Jerala, Maja Simoneti, prof.dr. Franc Lobnik

Z uveljavitvijo Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) je Slovenija uvedla koncept varstva kmetijskih zemljišč, katerega bistvena sestavina je uvedba finančne odškodnine. Na žalost način obračunavanja odškodnine ob pripravi ZKZ-C ni bil dovolj preverjen na konkretnih primerih, zato je uvedba nadomestila povzročila vrsto nevšečnosti. Treba pa se je zavedati, da te izhajajo predvsem iz neustreznih evidenc o kakovosti kmetijskih zemljišč in iz neustreznih instrumentov in praks prostorskega načrtovanja. Sprememba veljavnega zakona se nam zato zdi v delu načina obračunavanja odškodnine nujna, ne pa tudi njena ukinitev. Sedanji sistem odškodnin je mogoče razvijati v smeri manjše odmere odškodnin na območjih razvoja mest in naselij, ki so z urbanističnimi načrti opredeljena kot razvojna jedra poselitve. Prepričani smo tudi, da je spremembo načina obračunavanja treba…

Prva postaja do kreativnih tovarn

02. 06. 2012

Petra Očkerl

Dogodek Prva postaja! je v petek, 25. maja 2012 na Kreativni postaji Španski borci predstavil projekt Kreativnih zadrug in vzgibe za njegov nastanek, ter ponudil pogovor z uglednimi gosti o možnostih za njegovo uresničevanje. Na spremljajoči razstavi je na dveh primerih, trgovini Merkur za Bežigradom in poslovnih prostorih Alkaloida v Šiški, prikazal možnost revitalizacije in preobrazbe prostorov v kreativne tovarne.  Dogodek je organiziralo Društvo za ustanavljanje kreativnih zadrug – DUKZ. Uvodoma je vzgibe za nastanek in začetne korake projekta predstavil Miran Mohar, eden od njegovih pobudnikov. Osrednja točka dogodka je bila predstavitev projekta Kreativnih zadrug, ki jo je kot vodja kolektiva osvetlil Blaž Murn. Trenutno se projekt Kretivnih zadrug izvaja pod okrijem DUKZ, ki naj bi se kasneje prestrukturiral v mrežno organizacijo, pod katero bi se združevale posamezne…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt