maj 2012

Radikalna legalizacija črnih gradenj?

30. 05. 2012

Marko Peterlin

Kot danes poročata Dnevnik in Finance je vlada oblikovala zakonski predlog, verjetno gre za spremembe Zakona o graditvi objektov, ki naj bi vsem, ki so gradili pred 25. junijem 1991, in tistim, ki so gradili na podlagi lokacijskega dovoljenja pred letom 2003, omogočil, da objekte legalizirajo. Kot piše Dnevnik, bi lastniki lahko kar neposredno pridobili uporabno dovoljenje in s tem preskočili fazo gradbenega dovoljenja. "S tem zakonom bi mejo za legalizacijo na črno zgrajenih objektov premaknili iz leta 1967, kot velja danes, na leto 1991. Legalizirati bo tako mogoče vse črne gradnje, zgrajene pred osamosvojitvijo, ki jih še nismo podrli," je predlog za Dnevnik komentirala glavna okoljska inšpektorica Aleksandra Velkovrh in opozorila, da objektov v varovanih območjih, kot so krajinski in narodni parki, vodovarstvena območja in podobno po tem zakonu ne bo mogoče legalizirati.…

Kako bi lahko mesta ustvarila več zaposlitev?

30. 05. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod in priredba Petra Očkerl in Marko Peterlin

Vrnitev »rasti« Z novim francoskim predsednikom se je v dolgočasni evropski politični besednjak vrnila beseda »rast«, ki je skupaj z besedno zvezo »delovna mesta« obvladovala preteklo desetletje evropske politike. Nenavadni optimizem, ki ga je v evropski prostor prineslo vračanje te obrabljene fraze, lahko seveda pojasnimo predvsem z nasprotovanjem pretiranemu in na krčenju javnih storitev temelječem varčevanju. Medtem, ko mnogi upravičeno opozarjajo, da je cilj neprestane »rasti« nesmiseln, pa kaže tudi opozoriti, da smo še ne tako dolgo nazaj angleško besedo »growth« v slovenščino prevajali kot »razvoj«. Razvoj pa pomeni predvsem spremembe in to se sliši že precej bolj času primerno. Več in boljše zaposlitve za gospodarsko uspešnejša mesta Prizadevanja za spremembe na bolje so tudi temelj projekta z naslovom »Več zaposlitev – boljša mesta« v okviru…

Ali električna mobilnost res potrebuje subvencije?

23. 05. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl in Marko Peterlin

Električni avtomobili z vidika razvoja mest ohranjajo večino slabih lastnosti avtomobilov – spodbujajo potratno rabo prostora in vodijo v začaran krog naraščajočih potreb po investicijah v ceste, zmanjšujejo socialne stike, povečujejo družbeno izključenost starejših in otrok ter pomagajo vzdrževati življenjski stil, ki zahteva veliko porabo energije v prometu. Pa vendar so prav z vidika porabe energije bistveno bolj učinkoviti od danes prevladujočih avtomobilov, omogočajo prekinitev odvisnosti od fosilnih goriv in s tem zmanjšanje izpustov CO2, zelo neposredno pa pomagajo tudi pri čistejšem zraku v mestih. Zaradi njihovih pozitivnih lastnosti so se mnoge države – med njimi tudi Slovenija – odločile, da njihov nakup celo subvencionirajo. Je to res potrebno? Pri električnih vozilih obstaja močan zasebni sektor z jasnimi poslovnimi interesi. Bi lahko skozi sodelovanje…

Znižanje odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč?

17. 05. 2012

Maja Simoneti

Dnevnik je včeraj poročal, da po mnenju Vlade odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč hromijo nove naložbe. Ukrep je uvedel lani sprejeti Zakon o kmetijskih zemljiščih, da bi z njim obvaroval kmetijsko zemljo pred pozidavo. Kot piše Dnevnik je »Pahorjeva vlada potrebovala kar tri leta, preden ji je uspelo lani uveljavljeno novelo zakona o kmetijskih zemljiščih spraviti skozi parlament, saj je sprva 'pozabila' za mnenje povprašati strokovnjake. Enako zdaj počne Janševa vlada, ki pripravlja politične spremembe zemljiškega zakona, diktirajo pa jih župani.« Zakonske rešitve so bile po kritičnem odzivu stroke, zlasti skupine Odgovorno do prostora!, na prvi predlog zakona kasneje pripravljene v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse in so v široki strokovni javnosti obveljale za dobro domišljene. Odškodnine za spremembo namembnosti so varstveni ukrep,…

V Škofji Loki nov park, v Piranu osvetlitev bližnjice

10. 05. 2012

Udeleženci urbanih sprehodov so podali konkretne predloge za boljšo hodljivost v mestih

Minuli konec tedna so po Sloveniji že drugič potekali urbani sprehodi Jane's Walk, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih za kakovosten razvoj mest. Prek 230 udeležencev sprehodov je imelo priložnost srečati zanimive sosede, spoznati in opaziti manj znane podrobnosti o svoji soseski, ter primerjati svoje izkušnje z uporabo prostora z drugimi udeleženci. Med sprehodi pa so se oblikovale tudi konkretne pobude kako narediti mesta in soseske prijaznejše za pešačenje. V Škofji Loki na primer, kjer se je sprehoda udeležil tudi župan mag. Miha Ješe, so udeleženci dali pobudo za nov park v Kapucinskem predmestju in zanj dobili tudi županovo podporo. Inovativne vsebine v mestno jedro Celja, zeleno os v Kamnik, nove rabe v rudniške objekte v Idriji V Celju so udeleženci izpostavili pomen zanimivih dejavnosti za pešcem prijazno središče mesta. Strinjali so…

Evropski vrh regij in mest v Københavnu

10. 05. 2012

Iván Tosics, povzeto po spletni strani urbact.eu

Približno 300 ljudi se je 22. in 23. marca zbralo na 5. Evropskem vrhu regij in mest v Københavnu. Vrh, naslovljen »Evropsko urbano tkivo v 21. stoletju« je organiziral Odbor regij (COR), delno za politike (za župane in predsednike regij iz evropskih držav), delno za vodilne arhitekte, urbaniste in raziskovalce. Tovrstna velika srečanja so pogosta tarča kritikov, češ da na njih prevladujejo pompozne, a prazne izjave. Vendar je mogoče z dovolj potrpljenja in posluha v morju besed najti zanimive izjave. Sledeče besedilo bi naj bilo izbor izjav, ki so se mi zdele zanimive. V uvodnem nagovoru je Mercedes Bresso, predsednica Odbora regij (COR), izrazila močno nasprotovanje Urbani platformi (gre za eno od novosti, ki jih komisar načrtuje za uredbo Kohezijske politike po letu 2013). Odbor regij je nezadovoljen z zamislijo, da bi bila Urbana platforma organizirana za 300 izbranih mest…

Mesta se lahko vključijo v nove tematske mreže programa URBACT

10. 05. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu

Nadzorni odbor programa URBACT II je 23. aprila v Kopenhagnu potrdil 19 novih tematskih mrež programa URBACT, izbranih v okviru tretjega razpisa programa. Razpis je bil odprt od 9. decembra 2011 do 15. marca letos, z namenom oblikovanja največ 19 novih tematskih mrež. Teme razpisa so se tokrat navezovale na stebre strategije Evropa 2020 za inovativno, trajnostno in vključujočo rast. Nadzorni odbor, ki je pri URBACT-u zadolžen za strateško usmerjanje in sprejemanje odločitev, s katerimi se zagotavlja učinkovitost in kakovost programa, je v okviru tretjega razpisa izbral nove tematske mreže, navedene v nadaljevanju. Projekte je ocenila in razvrstila zunanja ocenjevalna komisija. Potrjeni projekti bodo sedaj začeli z razvojno fazo, ki bo trajala do jeseni, in v kateri bodo svoja partnerstva razširili in v njih vključili še več mest.  Nove tematske mreže tako zdaj iščejo nove…

Gremo na sprehod po mestu!

02. 05. 2012

Se radi sprehajate po živahnih ulicah, namenjenih zgolj pešcem? Vam je všeč sprehajalna pot, ki poteka ob vaši soseski, ali ureditev ulice, ki pelje proti središču mesta? Vas po drugi strani motijo zaparkirani in preozki pločniki, premalo prehodov za pešce, se neprijetno počutite v temačnih podhodih ali na parkiriščih pred nakupovalnimi centri? Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, očitno cenite dobro hodljivost mest. Prav temu pa so namenjeni urbani sprehodi Jane's Walk. Gre za približno uro in pol dolge vodene sprehode po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev v soseski, ustvarjajo priložnost za pogovor o težavah, ki jih prebivalci opažajo v svojem okolju, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske…

Prispevek drevja k hodljivosti mesta

01. 05. 2012

Maja Simoneti

V dneh, ko z urbanimi sprehodi Jane's Walk ponovno spodbujamo pešačenje po vsakdanjih opravkih in promoviramo hodljivost mest, bo naša pozornost usmerjena tudi v podrobnosti, ki se jih med običajno rabo prostora manj zavedamo. Zanimalo nas bo, kje in zakaj je hoja bolj ali manj udobna, kaj prispeva k privlačnosti okolja za hojo, kaj nas od pešačenja odvrača, kako premagujemo pomanjkljivosti, in kako lahko s hojo prispevamo k utrjevanju lokalne skupnosti ter razvoju lokalnega gospodarstva. Ugotovili bomo, da številne značilnosti fizičnega okolja vplivajo na to, kaj se v prostoru dogaja in kako ljudje uporabljamo prostor. Spoznavali bomo, da je hodljivost kot privlačnost prostora za pešačenje značilnost fizičnega in družbenega okolja hkrati. Opozarjanje na prednosti  hodljivosti za razvoj lokalnega okolja, za zdravje prebivalcev, skupnosti in lokalne ekonomije, je v prvi…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt