Znižanje odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč?

17. 05. 2012

Maja Simoneti

Dnevnik je včeraj poročal, da po mnenju Vlade odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč hromijo nove naložbe. Ukrep je uvedel lani sprejeti Zakon o kmetijskih zemljiščih, da bi z njim obvaroval kmetijsko zemljo pred pozidavo. Kot piše Dnevnik je »Pahorjeva vlada potrebovala kar tri leta, preden ji je uspelo lani uveljavljeno novelo zakona o kmetijskih zemljiščih spraviti skozi parlament, saj je sprva ‘pozabila’ za mnenje povprašati strokovnjake. Enako zdaj počne Janševa vlada, ki pripravlja politične spremembe zemljiškega zakona, diktirajo pa jih župani.«

Zakonske rešitve so bile po kritičnem odzivu stroke, zlasti skupine Odgovorno do prostora!, na prvi predlog zakona kasneje pripravljene v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse in so v široki strokovni javnosti obveljale za dobro domišljene. Odškodnine za spremembo namembnosti so varstveni ukrep, imajo pa v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Politiko urejanja prostora tudi vlogo orodja za preusmerjanje gradnje in razvoja v naselja in degradirana območja.

Dr. Borut Vrščaj, strokovnjak za kmetijska zemljišča na Kmetijskem inštitutu Slovenije, je po pisanju Dnevnika prepričan, da bi bistveno znižanje odškodnine ‘povozilo’ lani sprejeti zakon in bi bilo tudi v nasprotju s prakso v državah, kjer so uvedli primerljive zneske nadomestila zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Predlog, da bi se odškodnina odmerjala le za zemljišča, ki so ocenjena z več kot 40 bonitetnimi točkami, pa po Vrščajevem mnenju kar kliče k izogibanju plačevanja odškodnine in prirejanju podatkov.

Pričakovanja nove vlade, da bi odpustki pri odškodninah spodbudili razvoj novih obrtnih in poslovnih con so v sedanjih gospodarskih razmerah nerealna, glede na stanje v prostoru pa tudi tvegana, saj bi odpustki zelo verjetno koristili predvsem individualnim graditeljem in tako podpirali predvsem negativni trend suburbanizacije ter prostorsko potratne in dolgoročno za državo in občine zelo drage razpršene stanovanjske gradnje.

Dnevnik navaja še bivšega ministra Židana, ki obžaluje, da koalicija na pogovore o novih spremembah zakona ni povabila opozicijskih strank in strokovne javnosti. Želi si, »da bi bilo o strateških usmeritvah doseženo široko politično soglasje, ki se ne bi spreminjalo vsake štiri leta.«

Članek v Dnevniku

 

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt