april 2012

Spreminjanje mladinskih politik v mestih

25. 04. 2012

URBACT projekt My generation

»Mladi v Evropi niso zgolj razočarani nad svojimi izgledi za prihodnost, temveč postajajo vedno bolj jezni in pripravljeni na dejanja. Želijo biti slišani in zahtevajo rešitve« je prepričan Robert Arnkil, vodilni strokovnjak pri URBACT projektu My Generation, ki išče načine, kako urbano mladino bolje vključiti v mestne projekte in politike. Robert Arnkil je prepričan, da je nov, bolj vključujoč pristop nujno potreben za oblikovanje trajnostne politike za mlade v Evropi. Mladinske politike potrebujejo novo paradigmo Po besedah Roberta Arnkila je pri projektih za mlade pogosto tako, da so tisti, ki bi naj od njih največ pridobili, pogosto zadnji na katere se obrne pri njihovem načrtovanju in izvajanju. Mladi »deležniki« pogosto odigrajo pasivno in zgolj simbolično vlogo, s čimer se spodkopava osnovne cilje in trajnostnost projekta kot tudi pomnoževalne učinke rezultatov.…

Spopadanje z nazadovanjem v majhnih Evropskih mestih

25. 04. 2012

URBACT projekt OP-ACT

Spopadanje s težavami nazadovanja v majhnih in srednje velikih mestih je glavni izziv v program URBACT vključenega projekta OP-ACT vse od njegovih začetkov v letu 2009. Medtem ko partnerska mesta ravnokar zaključujejo svoje lokalne akcijske načrte, poglejmo, kako si trije izmed njih prizadevajo stabilizirati tako ekonomsko kot družbeno tkivo svojih mest. OP-ACT je nastal z namenom, da bi 11 projektnim partnerjem nudil t.i. možnosti za akcijo (»options for action«). Projekt združuje mesta, ki se spopadajo s tremi značilnimi skupnimi težavami: spreminjajoča se demografija, pešajoča lokalna ekonomija in trenutna finančna kriza. Izkušnje iz avstrijskega Leobna, romunskega Mediasa in poljske Dabrowe Gornicze pa kažejo na svojevrstno kompleksnost stanja v vsakem od njih. Razvijanje kreativnega okolja za mlade v Leobnu Po besedah Wolfganga Domiana, vodilnega strokovnjaka pri projektu…

Namesto popolne raje razumna varnost za otroška igrišča

21. 04. 2012

Maja Simoneti

Pred časom je bil v Dnevniku objavljen prispevek z naslovom »Otroci so žrtve neprimernih igral«. Prispevek se sklicuje na Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki med drugim zahteva, da morajo imeti vrtci za igrišča izdelano oceno varnosti in ta naj bi dokazovala, da so igrišče in igrala popolnoma varna. Zapisano zahteva presojo z vidika zdrave pameti. Jasno je namreč, da popolnoma varnih igrišč ni in jih tudi ni možno zagotoviti, ne s pravilniki, ne s pregledi igral, ne s standardi in normativi. Varnost otrok pri igri je brez dvoma zelo pomembna. Nenazadnje je samo poreklo otroškega igrišča povezano z zagotavljanjem varnosti - v industrijskem mestu so bila igrišča azili za varno odraščanje. Odnos do varnosti otrok, igrišč in igral je sicer kulturno pogojen in se skozi zgodovino spreminja. V razvitem delu sveta se standardi…

Tretji člen poziva k zaustavitvi poplave veleplakatov

20. 04. 2012

Poziv spletne skupnosti Tretji člen

Spletna skupnost Tretji člen v svoji novi kampanji poziva pristojne, da preprečijo nenadzorovano razprodajo slovenske krajine ter omejijo škodljive družbene, okoljske in prometno-varnostne učinke poplave oglasnih veleplakatov. Kot opozarja Tretji člen, Slovenija doživlja poplavo oglasnih veleplakatov. Nihče pravzaprav ne ve, koliko jih je – ocene se gibljejo med 7.000 in 10.000 plakati. A to število kljub nasičenosti in vedno večjemu odporu javnosti še naprej raste. Naraščanje števila veleplakatov temeljito spreminja podobo slovenskega podeželja. Kot ugotavlja Tretji člen, v naši krajini ne prevladujejo več kozolci, gnezda štorkelj ali pogledi na vršace. Pokrajino vse bolj opredeljujejo vsiljiva oglasna sporočila, zaradi katerih se zdi, da živimo v deželi nebrzdanega potrošništva in ne v državi aktivnih državljanov, kjer je javni interes pomembnejši od partikularnih…

Za uporabno zeleno površino je potrebno več, kot le prava barva

18. 04. 2012

Skupina Paz!park

April, mesec krajinske arhitekture, je med drugim zaznamoval dogodek »Mesto na dlani«, ki se je pretekli konec tedna odvijal v Velenju. Dogodek je pripravila skupina Pazi!park v sodelovanju z Društvom krajinskih arhitektov Slovenije, ki letos praznuje dvajseto obletnico obstoja, arboristi ter drugimi partnerji, podprla pa sta ga tudi Zbornica za arhitekturo Slovenije in Občina Velenje. Pazi!park smo skupina krajinskih arhitektov, ki delujemo na različnih področjih kot raziskovalci, urbanisti, načrtovalci in oblikovalci odprtega prostora. Aktivnosti skupine so usmerjene predvsem v seznanjanje in ozaveščanje javnosti o pomenu odprtega prostora v mestih. Tokrat smo gostovali v Velenju, mestu, ki s Sončnim parkom, Velenjskim jezerom in drugimi zelenimi površinami ponuja meščanom obilo priložnosti za urbani oddih. Z dogodkom smo želeli izpostaviti javni odprti prostor, posebej…

S kolesom na vlak?

13. 04. 2012

Petra Očkerl

Urejanje prevoza oseb in transporta blaga naj bi tudi v Sloveniji že nekaj časa potekalo v skladu s paradigmo trajnostne mobilnosti. Tako na naddržavni – evropski – kot tudi državni ravni in lokalni ravni je bila sprejeta vrsta dokumentov, ki se sklicujejo na zasledovanje ciljev trajnostne mobilnosti. Namen ukrepov, ki jih posamezne občine oblikujejo na takšnih izhodiščih, je vplivati na izbiro prevoznega sredstva oz. oblike mobilnosti tako, da se poveča privlačnost javnega prevoza, kolesarjenja in hoje ter zmanjša privlačnost avtomobila. Pomemben korak k zagotavljanju zanimivosti in učinkovitosti avtomobilu alternativnih oblik mobilnosti je vzpostavitev dobrih možnosti za kombiniranje posameznih načinov mobilnosti med seboj, kar imenujemo intermodalnost. Z urejanjem infrastrukture in javnih površin ter ponudbe javnega potniškega prometa je potrebno zagotoviti dobre…

Mesec krajinske arhitekture 2012

11. 04. 2012

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije že peto leto aktivno praznuje mesec krajinske arhitekture, ki ga je leta 2007 po zgledu ameriške zveze razglasila svetovna zveza krajinskih arhitektov. Letos društvo praznuje 20. obletnico in zato je program še posebej bogat in ponuja raznovrstne prireditve po Sloveniji. Program prireditev je namenjen članom tako društva kot študentom, kolegom prostorskim načrtovalcem, projektantom ter različnim strokovnim službam, ki se ukvarjajo z urbanističnim načrtovanjem in še zlasti z urejanjem in vzdrževanjem javnih odprtih in zelenih površin ter tudi splošni javnosti, vključno z najmlajšimi. Serija dogodkov se je začela s strokovno ekskurzijo v Istro in z leto dni trajajočim fotografskim natečajem na temo krajine. Sledil je posvet o urejanju in vzdrževanju zelenih površin v Novem mestu. V Ljubljani in v Velenju bodo na sporedu predavanja…

Eltis – portal urbane mobilnosti

08. 04. 2012

Robert Pressl, Active Travel Network, povzeto po blog.urbact.eu

Eltis je spletna platforma z vrsto različnih aplikacij in kopico informacij, ki zadevajo promet v mestih. Namenjena je zlasti izmenjavi izkušenj in širjenju znanj o dobrih praksah pri urejanju prometa v mestih. Brskati je mogoče med več kot 1500 primeri dobrih praks, nekateri od njih so prevedeni v vse jezike Evropske unije. Prebirati je mogoče tudi spodbudne zgodbe o novih praksah, saj se redno nalagajo sveže vsebine. Portal je mogoče uporabljati tudi kot vir slikovnega ali video materiala za različne priložnosti. Z njega je mogoče sneti fotografije za lastno uporabo ali video posnetke, v katerih je nazorno prikazano uvajanje dobrih praks. Na njem je mogoče pridobiti material, podatke in orodja, ki lahko podkrepijo vaše argumente na področju mobilnosti v mestih. Poleg tega se na njem objavljajo tudi novice o dogodkih, na katerih lahko pridobite še dodatne informacije. Stran…

Jane's Walk: Urbani sprehodi za prijaznejša mesta

Nova publikacija “Jane’s Walk: Urbani sprehodi za prijaznejša mesta”

05. 04. 2012

Izšla je nova publikacija Inštituta za politike prostora

V publikaciji so zbrana besedila o Jane Jacobs in o pomenu pešačenja, poročila s petih lanskih sprehodov ter nasveti in orodja za organizacijo urbanih sprehodov Jane's Walk. V priročniku je še katalog hodljivosti, povzet po spletni strani organizacije Jane's Walk in prilagojen na naše razmere, za katerega upamo, da bo prispeval k splošnemu zavedanju o pomenu hodljivosti v mestih. Publikacija je rezultat skupne aktivnosti Inštituta za politike prostora in partnerjev, ki so leta 2011 sodelovali pri organizaciji sprehodov Jane's Walk v Ljubljani. Sprehodi so potekali v okviru projekta »Mreža za prostor«. Izdajo publikacije podpira tudi kanadska neprofitna organizacija »Jane's Walk«, ki od leta 2007 organizira sprehode in tako popularizira živost mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci. »Jane's Walk« nas je spodbudila k izvedbi…

Od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol: zgodba o javnem upravljanju

05. 04. 2012

Claude Jacquier, trapasti benchmarker, eden od vedno več drugih, povzeto po blog.urbact.eu

Predstavljajte si, da se nekaj preprostih ljudi odloči postaviti klop na dvorišču svoje soseske. Kaj bi lahko bilo lažje? Vse kar potrebujejo so štirje betonski zidaki in deska. Samo postavljanje klopi bi trajalo približno pet minut in vsa zadeva bi bila opravljena brez nepotrebnega tratenja časa ali prostora. Ker bi uporabili tako rekoč odpadne materiale tudi denarja ne bi trošili. Tako bi bila ena od lokalnih potreb zadovoljena takoj in vendar trajnostno, saj bi bilo sestav mogoče tudi reciklirati. To je primer procesa od spodaj navzgor (»bottom up«) – takega, ki omogoča tudi nadvse zadovoljivo spuščanje zadnjice od zgoraj navzdol. Žal pa lahko upravni organi takšen prenagljen poseg hitro kaznujejo in klop umaknejo zaradi neskladnosti s predpisi o graditvi objektov in prostorskem načrtovanju. Tisti, ki so za tak poseg odgovorni, so lahko deležni kazni ali pa se celo…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt