Izboljšanje sodelovanja javnosti pri občinskem prostorskem načrtovanju

19. 04. 2012

Javna razprava o zakonodajni pobudi, Sejna soba v 2. nadstropju, Metelkova 6, Ljubljana, v sredo, 25. aprila 2012 ob 14h.

Vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja na občinski ravni ureja Zakon o prostorskem načrtovanju, ki predvideva sodelovanje javnosti le ob razgrnitvi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta, praktično na koncu načrtovalskega procesa. To je za kvalitetno prispevanje javnosti v procesu bistveno prepozno in ni skladno niti z Aarhuško konvencijo (Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah) niti z določbami veljavnega Zakona o varstvu okolja, ki predstavljajo izvajanje konvencije za področje sprejemanja načrtov. Precej bolje je sodelovanje javnosti urejeno pri prostorskem načrtovanju na državnem nivoju (na podlagi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor), kjer javnost lahko sodeluje kar trikrat tekom procesa od najzgodnejše faze naprej (začetek, izbor variant, končni osnutek).

Mreža za prostor zato pripravlja zakonodajno pobudo, s katero bi želeli vključevanje javnosti v prostorsko načrtovanje na občinski ravni ustrezneje urediti. Javna razprava o pobudi bo v sredo, 25.4.2012 ob 14. uri, v sejni sobi društva Sloga v 2. nadstropju na Metelkovi 6, Ljubljana. Pisne predloge na to temo sprejemamo tudi že pred razpravo na e-naslov pic@pic.si

Gradivo za razpravo

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.