januar 2012
Objekt C aka Matejeva palača Vir Dnevnik, foto Jaka Adamič

Skupna vselitev za razdružitev

27. 01. 2012

Maja Simoneti

Ko so prve dni januarja mediji poročali o selitvi organov v sestavi ministrstva za okolje in prostor na Litostrojsko cesto, ni bila v obeh povolilnih koalicijskih skupinah napovedana razdružitev pristojnosti tega ministrstva deležna nobene posebne pozornosti. Le minister Žarnić je, v politično gluhost trenutka, skupno vselitev komentiral kot prispevek k večji učinkovitosti dela in dodal, da imajo bolj uspešne države enotno ministrstvo za okolje in prostor. V trenutnih razmerah, ko ne država, ne konkretno ministrstvo nista posebej uspešna, je enotnost težko zagovarjati. Pa vendar poglejmo za primerjavo in presojo posledice delitve naravne in kulturne dediščine. Kakorkoli funkcionalna se je razdružitev varstva narave in kulturne dediščine zdela takrat, ko je do nje prišlo, se danes kaže kot omejevalna okoliščina predvsem za procese usklajevanja varstvenih izhodišč in…

poplave-Dolgi-most

Podnebne spremembe izziv za prostorsko načrtovanje

26. 01. 2012

Maja Simoneti

Na včerajšnjem posvetu »Prilagajanje na podnebne spremembe: dobre prakse« je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v dvorani Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu gostila polno dvorano udeležencev.  V okviru projekta Slovenija znižuje CO2 Umanotera s promocijo dobrih praks, kakršna sta slovenski primer obvladovanja poplav jeseni 2010 in center za pomoč pri prilagajanju vseh sektorjev gospodarstva učinkom podnebnih sprememb iz Oxforda, tako omogoča, da nas uspešne zgodbe navdihujejo. Obenem nas prepričajo, da so radikalne spremembe na poti v nizkoogljično družbo možne in večstransko koristne. Tudi razlogov za to, da se za podnebne spremembe začno zanimati prostorski načrtovalci in drugi, ki delujejo v sistemu urejanja prostora, izobraževanju in na politični ravni, ne manjka. Slovenija ima sama po sebi velike prostorske omejitve za razvoj,…

JPP center2 shema

Križišče za prometno politiko

24. 01. 2012

Tadej Žaucer, Marko Peterlin

V zadnjem času lahko pozorno spremljamo gradnjo in začetek delovanja prenovljenega križišča Poljanske in Roške ceste v Ljubljani. Križišče nastaja kot neke vrste poskusni poligon različnih rešitev, ki so zbrane v navodilih za projektiranje prometnih ureditev v mestu. Ta spremljajo predlog prometne politike Mestne občine Ljubljana, ki je v javni razpravi do konca tega meseca. Križišče je zasnovano brez višinskih razlik, pešci so preko križišča vodeni v nivoju. Kolesarji in pešci prečkajo križišče naravnost, ukinjen je za pešce in kolesarje nevaren ločen pas za desno zavijanje. Poleg tega imajo kolesarji ter pešci zeleno luč na semaforju prvi, pred avtomobili. Še več, kolesarji, ki zavijajo levo, imajo predviden prostor, kjer se lahko ustavijo, ne da bi ovirali tiste, ki vozijo naravnost. Ja, tudi kolesarji rabijo prostor, da se izognejo eden drugemu in prav…

Javni promet v Kopru. Vir Radio Capris

Za izboljšanje javnega prometa potrebna ‘korenček in palica’

19. 01. 2012

Društvo Focus, povzeto po spletni strani www.focus.si

Prejšnji teden je društvo Focus z okroglo mizo »Kako ljudem v Obalno-kraški regiji približati JPP?« v Kopru nadaljevalo projekt »Mobilizacija za javni potniški promet (JPP)«. Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je potencialnih rešitev za JPP v tej regiji veliko, a brez 'palice' do sprememb v prid javnemu prometu v primerjavi z avtomobilom pri Primorcih ne bo šlo. Reševanje problematike JPP bo zahtevalo nove pristope, kot so prevozi na klic za demografsko šibkejše zaledje in prevoze po morju. Kot po vsej Sloveniji bi bilo tudi v Obalno-kraški regiji potrebno povečati frekvence linij, ki povezujejo bližnje kraje in imajo velik potencial potnikov ter uskladiti vozne rede. Tudi povezava s prestolnico ostaja časovno zamudna ne glede na izbor javnega prevoznega sredstva, a potencialnih novih potnikov, ki potrebujejo direktne, hitre povezave, je veliko. Ponuditi bi jim…

IVKC - zunanjost

Verski objekt, ki gradi javni prostor mesta

13. 01. 2012

Natečajna rešitev skupine Maja Farol za džamijo v Ljubljani

V Zgodovinskem atriju ljubljanske Mestne hiše je od četrtka na ogled 44 projektov, ki so predlagali rešitve na natečaju za idejno projektno rešitev Islamskega versko-kulturnega centra v Ljubljani (IVKC). Na natečaju je zmagala rešitev biroja Bevk Perović arhitekti, razstava pa bo odprta do 3. februarja 2012. Eno izmed rešitev je na natečaju prispevala tudi skupina Maja Farol. Predlog sicer ni prejel ne nagrade ne priznanja, vendar pa je rešitev zanimiva, saj kot ena izmed redkih poudarja odnos do javnega prostora in simbolno vlogo kompleksa v mestu. Gradi na oblikovanju kvalitetnih javnih prostorov, ki jih tvori kompleks Islamskega versko-kulturnega centra, ter na mestotvorni podobi kompleksa, ki pa hkrati nedvoumno izkazuje verski značaj objekta z izrazito kupolo in minaretom kot ključnima elementoma islamske arhitekture. Objekt IVKC je po svojem značaju izrazito mestni javni…

Flickr photo by GarryKnight

Razvoj kolesarjenja v lokalnih skupnostih

04. 01. 2012

Josip Rotar, Slovenska kolesarska mreža, povzeto po kolesarji.org

Kolesarjenje je vedno bolj popularno in verjetno bi težko našli še kakšen kraj, kjer si ljudje ne bi želeli razvoja tako priljubljenega načina mobilnosti. Tudi v Sloveniji so se nekateri kraji pogumno spustili v izgradnjo novih kolesarskih stez, počivališč, zemljevidov, parkirišč za kolesa in podobno. Lahko bi rekli, da se je v zadnjem času ponovni razvoj kolesarjenja začel tudi pri nas. Je že res, da večina ljudi ob besedah kolo, kolesarjenje ali kolesarstvo najprej pomisli na šport in rekreacijo, vendar pa se lahko strinjamo, da tudi te aktivnosti pomagajo odpirati vrata vsakodnevni kolesarski mobilnosti iz potrebe. Še vedno je veliko lokalnih skupnosti, ki so v kolesarskem smislu relativno slabo razvite. Ponekod primanjkuje znanja, ponekod denarja, ponekod prave volje, ponekod je problem še kaj drugega v kombinaciji z naštetim. Zato so se v Slovenski kolesarski mreži…

DOGODKI

digital_Bryan Mathers

Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti

Vabimo vas na dogodek v sredo, 29. 3. 2017, od 9.00 do 14.30 ure v Ljubljani, kjer bo se boste seznanili in sooblikovali različne strateško-izvedbene dokumente na teme odpiranje občinskih podatkov ter pametnih mest in skupnosti. Med drugim boste spoznali dobre prakse, ki so na to temo nastale pri programu URBACT.

Prvi korak do uspeha in konkurenčnosti v digitalni preobrazbi je usposobiti zaposlene, da bodo pravilno razumeli svojo vlogo v procesih digitalizacije in prepoznali priložnosti, ki se pri tem pojavljajo. Zato smo na SOS povabili različne deležnike, da s predstavniki občin delijo pregled nad osnovnimi trendi sprememb vedenja uporabnikov, novosti tehnologije, poslovanja, procesov in pristopov, ter podpornega okolja, ki je občinam pri tem na voljo.

Vabimo vas na dogodek v sredo, 29. 3. 2017, od 9.00 do 14.30 ure v Austria Trend Hotelu v Ljubljani, kjer se boste seznanili in sooblikovali različne strateško-izvedbene dokumente v sklopih:

- ODPIRANJE OBČINSKIH PODATKOV
- DIGITALNA SLOVENIJA 2020
- (SRIP) – PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI
- PODPORNO OKOLJE

Skoraj 3/4 sprememb, ki jih prinaša digitalizacija ni povezanih z IT oddelki, temveč z delovanjem vseh ostalih oddelkov in procesov. Zato vabimo, da se dogodka udeležite v čim večjem številu iz različnih občinskih služb in oddelkov, tako uslužbenci, kot tudi funkcionarji oz. odločevalci.

VABILO S PROGRAMOM

Vljudno vabljeni!

Ilustracija: Bryan Mathers

digital_Bryan Mathers

Več dogodkov
Napovednik Trajekt