oktober 2011
dukz

Pridružite se nastajanju kreativnih zadrug!

25. 10. 2011

Kreativne zadruge si bodo prizadevale vzpostaviti organizacijsko in fizično infrastrukturo, ki bo mladim ustvarjalcem na začetku poklicne poti omogočala uporabo nezasedenih zasebnih in javnih objektov za namen dela in bivanja. Zakaj kreativne zadruge? Svobodni ustvarjalci so pomembna družbena skupina, ki pozitivno vpliva na razvoj kulture in družbe, vse več ekonomskih teorij pa poudarja tudi širšo gospodarsko pomembnost poklicev in dejavnosti, povezanih z inovativnostjo in kulturo, imenovanih tudi kreativne industrije. Veljajo za hitro rastoči sektor, ki lahko zadržuje, ustvarja in privablja inovativno in izobraženo delovno silo. Mladi svobodni ustvarjalci na področju kreativnih industrij pri nas po koncu šolanja vstopajo v okolje, v katerem so izpostavljeni priložnostnemu delu, omejenim socialnim pravicam, neurejenemu urniku... V takih okoliščinah je njihov prispevek k družbenemu…

Stanovanjska kooperativa Codha

Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje

22. 10. 2011

Zavod Tovarna je ta teden v Novem mestu in v Ljubljani organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni sta del projekta »Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru«, ki je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Okoli 25 udeležencev na vsaki tribuni se je uvodoma seznanilo s konceptom zagotavljanja najemnih stanovanj s pomočjo kooperativ in z glavnimi ovirami za njihovo polno udejanjanje. Vodja projekta Blaž Habjan je udeležence seznanil, da je Zavod Tovarna z mestnima občinama Novo mesto in Maribor že podpisal pismi o nameri o zagotovitvi zemljišč za izvedbo pilotnih projektov najemnih stanovanj v okviru stanovanjske kooperative. Tribun so se udeležili tudi odgovorni posamezniki za stanovanjsko problematiko na lokalni ravni. Tako je v Novem mestu udeležence pozdravil direktor občinske uprave…

Zelena streha: California Academy of Sciences v San Franciscu (Renzo Piano Building Workshop)

Kako prilagoditi mesta podnebnim spremembam?

19. 10. 2011

Petra Očkerl, Marko Peterlin

Inštitut za politike prostora je 3. oktobra 2011 v Mestnem muzeju že tretjič obeležil Svetovni dan habitata, ki so ga Združeni narodi letos posvetili podnebnim spremembam in njihovemu vplivu na mesta. Posvet strokovnjakov z različnih področij o odnosu med urejanjem prostora in podnebnimi spremembami je potekal v sklopu dogodkov Tedna arhitekture in prostora 2011 v Mestnem muzeju Ljubljana. Po uvodnem pozdravu Maje Simoneti, IPoP, je zbrane nagovoril Mitja Pavliha, direktor Direktorata za prostor z Ministrstva za okolje in prostor, ki je opozoril na razkorak med visokoletečimi cilji in težavami pri uresničevanju le-teh. Medtem, ko se lotevamo projektov kot je TEŠ 6, ne moremo legalno postaviti niti ene same vetrne elektrarne. Slovenija stremi k preobrazbi v nizkoogljično družbo in si med drugim na deklarativni ravni prizadeva za vzpostavitev trajnostne mobilnosti. V praksi pa…

Postopek priprave DPN - izsek

Od načrtovanja do obratovanja

19. 10. 2011

Senka Vrbica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

Na delavnici Od načrtovanja do obratovanja, ki jo je dne 5.10.2012 organiziral Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v Etnografskem muzeju v Ljubljani (dogodek je potekal tudi v okviru Tedna arhitekture in prostora 2011) smo na vzorčnem primeru sežigalnice komunalnih odpadkov skušali določiti glavne faze procesa od umeščanja takega objekta v prostor, to je od načrtovanja, pridobivanja ustreznih dovoljenj in soglasij, do gradnje in zagona objekta. Ob tem so se razkrile tudi največje težave tega procesa, ki jih na kratko predstavljamo. Najprej in kot temelj posledično tudi vsem drugim problemom, je zakonska regulativa. Ta je tako na področju varstva okolja kot na področju urejanja prostora oziroma načrtovanja preobsežna (vsako področje zajema okoli 700 predpisov). Taka količina tekoče se spreminjajoče zakonodaje je težko obvladljiva. Po drugi strani…

Ljubljansko barje - moj navdih

Ambasadorji barja

18. 10. 2011

Pregled sporočil članov Mreže za prostor

Prvo srečanje Ambasadorjev barja 14. oktobra 2011 je potekalo prvo srečanje Ambasadorjev barja, v dvorani osnovne šole Borovnica na Ljubljanskem barju.  Dogodek je predstavljal zaključek poletnih dejavnosti projekta »Ljubljansko barje - moj navdih« in je hkrati začetek novega niza dogodkov, ki naj bi prispevali k razvojnemu povezovanju in produktivnemu varstvu krajine na Ljubljanskem barju. Več na www.dkas.si. Mednarodna konferenca MULTIFUNKCIONALNE KRAJINE V Evori na Portugalskem bo med 20. in 22. oktobrom potekala Mednarodna konferenca Multifunkcionalne krajine (Multifunctional Landscapes), ki je 10. srečanje v okviru akcij, povezanih z izvajanjem Evropske konvencije o krajini. Mednarodna konferenca vključuje štiri delavnice, so namenjene izvajanju Evropske konvencije o krajini in izmenjavi izkušenj na ravni Evrope, predstavitvi primerov dobre prakse, razpravi o aktualnih…

upcycling-public-space

Nadgradnja javnega prostora

06. 10. 2011

Pregled sporočil članov Mreže za prostor

Javni mednarodni poziv mreže Human Cities Javni mednarodni poziv »NADGRADNJA JAVNEGA PROSTORA« vabi arhitekte, krajinske arhitekte, oblikovalce, filozofe, sociologe, antropologe, pripovedovalce zgodb in druge k oddaji prispevkov na temo nadgradnje javnega prostora. Poziv je organiziran v okviru festivala z naslovom »Oživljanje javnega prostora / Reclaiming public space«, ki ga organizira mreža Human Cities. Festival, ki je že drugi po vrsti, se bo odvijal od 15. do 31. marca 2012 v Bruslju, Belgija. Več na www.trajekt.org. Poziv TAP - Teden arhitekture in prostora 2011 S praznovanjem Svetovnega dne habitata, se je v Sloveniji 3. oktobra začel »Teden arhitekture in prostora«. V tednu od 3. do 9. oktobra se bo po različnih mestih v državi zvrstilo skoraj 40 dogodkov, katerih namen je širiti znanje in spodbujati sodelovanje pri urejanja prostora. Posveti konference, razstave,…

ab_participacija

Participacija v urbanizmu in arhitekturi

01. 10. 2011

Izšla je nova tematska številke revije ab – arhitektov bilten.

V času gospodarske in družbene krize se na različnih ravneh družbenega in političnega delovanja išče drugačno, družbeno pravičnejšo in okoljsko vzdržnejšo politiko. Omejitve načrtovanja in upravljanja mest v pogojih neoliberalnega kapitalizma so namreč postale jasne tudi za tiste, ki so še nedavno verjeli, da učinkovit razvoj mest brez svobodnega trga ni mogoč. Dejavnejše vključevanje civilne družbe v procese odločanja, konkretno participacija javnosti v urbanističnem in arhitekturnem načrtovanju, se v tem okviru vse pogosteje pojavlja kot ena izmed možnosti za preseganje omejitev javnih politik, katerih edini cilj je gospodarska rast. Prav zato se v zadnjih letih povečuje zanimanje dela strokovne in širše javnosti za teorijo in primere dobre prakse s področja vključevanja civilne družbe. Participacija javnosti v urbanističnem in arhitekturnem načrtovanju…

DOGODKI

digital_Bryan Mathers

Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti

Vabimo vas na dogodek v sredo, 29. 3. 2017, od 9.00 do 14.30 ure v Ljubljani, kjer bo se boste seznanili in sooblikovali različne strateško-izvedbene dokumente na teme odpiranje občinskih podatkov ter pametnih mest in skupnosti. Med drugim boste spoznali dobre prakse, ki so na to temo nastale pri programu URBACT.

Prvi korak do uspeha in konkurenčnosti v digitalni preobrazbi je usposobiti zaposlene, da bodo pravilno razumeli svojo vlogo v procesih digitalizacije in prepoznali priložnosti, ki se pri tem pojavljajo. Zato smo na SOS povabili različne deležnike, da s predstavniki občin delijo pregled nad osnovnimi trendi sprememb vedenja uporabnikov, novosti tehnologije, poslovanja, procesov in pristopov, ter podpornega okolja, ki je občinam pri tem na voljo.

Vabimo vas na dogodek v sredo, 29. 3. 2017, od 9.00 do 14.30 ure v Austria Trend Hotelu v Ljubljani, kjer se boste seznanili in sooblikovali različne strateško-izvedbene dokumente v sklopih:

- ODPIRANJE OBČINSKIH PODATKOV
- DIGITALNA SLOVENIJA 2020
- (SRIP) – PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI
- PODPORNO OKOLJE

Skoraj 3/4 sprememb, ki jih prinaša digitalizacija ni povezanih z IT oddelki, temveč z delovanjem vseh ostalih oddelkov in procesov. Zato vabimo, da se dogodka udeležite v čim večjem številu iz različnih občinskih služb in oddelkov, tako uslužbenci, kot tudi funkcionarji oz. odločevalci.

VABILO S PROGRAMOM

Vljudno vabljeni!

Ilustracija: Bryan Mathers

digital_Bryan Mathers

Več dogodkov
Napovednik Trajekt