oktober 2011

Pridružite se nastajanju kreativnih zadrug!

25. 10. 2011

Kreativne zadruge si bodo prizadevale vzpostaviti organizacijsko in fizično infrastrukturo, ki bo mladim ustvarjalcem na začetku poklicne poti omogočala uporabo nezasedenih zasebnih in javnih objektov za namen dela in bivanja. Zakaj kreativne zadruge? Svobodni ustvarjalci so pomembna družbena skupina, ki pozitivno vpliva na razvoj kulture in družbe, vse več ekonomskih teorij pa poudarja tudi širšo gospodarsko pomembnost poklicev in dejavnosti, povezanih z inovativnostjo in kulturo, imenovanih tudi kreativne industrije. Veljajo za hitro rastoči sektor, ki lahko zadržuje, ustvarja in privablja inovativno in izobraženo delovno silo. Mladi svobodni ustvarjalci na področju kreativnih industrij pri nas po koncu šolanja vstopajo v okolje, v katerem so izpostavljeni priložnostnemu delu, omejenim socialnim pravicam, neurejenemu urniku... V takih okoliščinah je njihov prispevek k družbenemu…

Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje

22. 10. 2011

Zavod Tovarna je ta teden v Novem mestu in v Ljubljani organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni sta del projekta »Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru«, ki je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Okoli 25 udeležencev na vsaki tribuni se je uvodoma seznanilo s konceptom zagotavljanja najemnih stanovanj s pomočjo kooperativ in z glavnimi ovirami za njihovo polno udejanjanje. Vodja projekta Blaž Habjan je udeležence seznanil, da je Zavod Tovarna z mestnima občinama Novo mesto in Maribor že podpisal pismi o nameri o zagotovitvi zemljišč za izvedbo pilotnih projektov najemnih stanovanj v okviru stanovanjske kooperative. Tribun so se udeležili tudi odgovorni posamezniki za stanovanjsko problematiko na lokalni ravni. Tako je v Novem mestu udeležence pozdravil direktor občinske uprave…

Kako prilagoditi mesta podnebnim spremembam?

19. 10. 2011

Petra Očkerl, Marko Peterlin

Inštitut za politike prostora je 3. oktobra 2011 v Mestnem muzeju že tretjič obeležil Svetovni dan habitata, ki so ga Združeni narodi letos posvetili podnebnim spremembam in njihovemu vplivu na mesta. Posvet strokovnjakov z različnih področij o odnosu med urejanjem prostora in podnebnimi spremembami je potekal v sklopu dogodkov Tedna arhitekture in prostora 2011 v Mestnem muzeju Ljubljana. Po uvodnem pozdravu Maje Simoneti, IPoP, je zbrane nagovoril Mitja Pavliha, direktor Direktorata za prostor z Ministrstva za okolje in prostor, ki je opozoril na razkorak med visokoletečimi cilji in težavami pri uresničevanju le-teh. Medtem, ko se lotevamo projektov kot je TEŠ 6, ne moremo legalno postaviti niti ene same vetrne elektrarne. Slovenija stremi k preobrazbi v nizkoogljično družbo in si med drugim na deklarativni ravni prizadeva za vzpostavitev trajnostne mobilnosti. V praksi pa…

Od načrtovanja do obratovanja

19. 10. 2011

Senka Vrbica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

Na delavnici Od načrtovanja do obratovanja, ki jo je dne 5.10.2012 organiziral Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v Etnografskem muzeju v Ljubljani (dogodek je potekal tudi v okviru Tedna arhitekture in prostora 2011) smo na vzorčnem primeru sežigalnice komunalnih odpadkov skušali določiti glavne faze procesa od umeščanja takega objekta v prostor, to je od načrtovanja, pridobivanja ustreznih dovoljenj in soglasij, do gradnje in zagona objekta. Ob tem so se razkrile tudi največje težave tega procesa, ki jih na kratko predstavljamo. Najprej in kot temelj posledično tudi vsem drugim problemom, je zakonska regulativa. Ta je tako na področju varstva okolja kot na področju urejanja prostora oziroma načrtovanja preobsežna (vsako področje zajema okoli 700 predpisov). Taka količina tekoče se spreminjajoče zakonodaje je težko obvladljiva. Po drugi strani…

Ambasadorji barja

18. 10. 2011

Pregled sporočil članov Mreže za prostor

Prvo srečanje Ambasadorjev barja 14. oktobra 2011 je potekalo prvo srečanje Ambasadorjev barja, v dvorani osnovne šole Borovnica na Ljubljanskem barju.  Dogodek je predstavljal zaključek poletnih dejavnosti projekta »Ljubljansko barje - moj navdih« in je hkrati začetek novega niza dogodkov, ki naj bi prispevali k razvojnemu povezovanju in produktivnemu varstvu krajine na Ljubljanskem barju. Več na www.dkas.si. Mednarodna konferenca MULTIFUNKCIONALNE KRAJINE V Evori na Portugalskem bo med 20. in 22. oktobrom potekala Mednarodna konferenca Multifunkcionalne krajine (Multifunctional Landscapes), ki je 10. srečanje v okviru akcij, povezanih z izvajanjem Evropske konvencije o krajini. Mednarodna konferenca vključuje štiri delavnice, so namenjene izvajanju Evropske konvencije o krajini in izmenjavi izkušenj na ravni Evrope, predstavitvi primerov dobre prakse, razpravi o aktualnih…

Nadgradnja javnega prostora

06. 10. 2011

Pregled sporočil članov Mreže za prostor

Javni mednarodni poziv mreže Human Cities Javni mednarodni poziv »NADGRADNJA JAVNEGA PROSTORA« vabi arhitekte, krajinske arhitekte, oblikovalce, filozofe, sociologe, antropologe, pripovedovalce zgodb in druge k oddaji prispevkov na temo nadgradnje javnega prostora. Poziv je organiziran v okviru festivala z naslovom »Oživljanje javnega prostora / Reclaiming public space«, ki ga organizira mreža Human Cities. Festival, ki je že drugi po vrsti, se bo odvijal od 15. do 31. marca 2012 v Bruslju, Belgija. Več na www.trajekt.org. Poziv TAP - Teden arhitekture in prostora 2011 S praznovanjem Svetovnega dne habitata, se je v Sloveniji 3. oktobra začel »Teden arhitekture in prostora«. V tednu od 3. do 9. oktobra se bo po različnih mestih v državi zvrstilo skoraj 40 dogodkov, katerih namen je širiti znanje in spodbujati sodelovanje pri urejanja prostora. Posveti konference, razstave,…

Participacija v urbanizmu in arhitekturi

01. 10. 2011

Izšla je nova tematska številke revije ab – arhitektov bilten.

V času gospodarske in družbene krize se na različnih ravneh družbenega in političnega delovanja išče drugačno, družbeno pravičnejšo in okoljsko vzdržnejšo politiko. Omejitve načrtovanja in upravljanja mest v pogojih neoliberalnega kapitalizma so namreč postale jasne tudi za tiste, ki so še nedavno verjeli, da učinkovit razvoj mest brez svobodnega trga ni mogoč. Dejavnejše vključevanje civilne družbe v procese odločanja, konkretno participacija javnosti v urbanističnem in arhitekturnem načrtovanju, se v tem okviru vse pogosteje pojavlja kot ena izmed možnosti za preseganje omejitev javnih politik, katerih edini cilj je gospodarska rast. Prav zato se v zadnjih letih povečuje zanimanje dela strokovne in širše javnosti za teorijo in primere dobre prakse s področja vključevanja civilne družbe. Participacija javnosti v urbanističnem in arhitekturnem načrtovanju…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt