Previdno s krajšanjem postopkov!

23. 06. 2011

Partnerstvo "Odgovorno do prostora!"

Partnerstvo Odgovorno do prostora! (OdP) se odziva na poziv Združenja občin Slovenije (ZOS), s katerim to poziva Vlado RS in pristojna ministrstva k reševanju težav, ki jih imajo občine v postopkih sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN).

OdP se na poziv odziva iz treh razlogov:

1. ker se tudi partnerji OdP zavedamo težav s pripravo OPN kot izdelovalci in predstavniki pripravljavcev dokumentov;

2. ker nasprotujemo nerazumno počasnemu odzivanju nosilcev urejanja prostora in dolgim postopkom usklajevanja, ki izhajajo iz slabe koordinacije med njimi in iz splošne neučinkovitosti državne uprave;

3. ker po drugi strani zagovarjamo ustrezne in strokovne postopke usklajevanja tistih posegov v prostor, ki zahtevajo spremembo namenske rabe, ker se z načrti za te posega v neposeljen, odprt prostor, torej v kulturno in naravno krajino.

Pristojne zato opozarjamo, da se v kritičnosti do postopkov prostorskega načrtovanja, ki postaja v Sloveniji vsesplošno prisotna, pojavljajo podobne ocene stanja in hkrati pomembne razlike v razlagah in opredeljevanju poti do rešitev.  Strinjamo se, da je neučinkovitost medresorskega usklajevanja nesprejemljiva in da je ta problem mogoče bistveno omejiti, predvsem z bolj aktivnim pristopom k usklajevanju, in dolgoročno izkoreniniti. Obenem pa opozarjamo, da postopkov prostorskega načrtovanja ne moremo in ne smemo krajšati na račun kakovosti prostorskih rešitev.

OdP že vse od svojega nastanka vztrajno opozarja, da je treba počasnost teh postopkov razumeti v kontekstu vzrok-posledica. Prenekateri postopek se vleče dolgo zato, ker mnogi investitorji v Sloveniji vztrajno zanikajo prostorske načrte kot rezultate doseženega in politično potrjenega družbenega konsenza o razvoju, in pričakujejo, da se bo za realizacijo njihove namere omogočilo gradnjo na zemljiščih, kjer po veljavnih načrtih gradnja ni dovoljena.

Prostorski načrtovalci in s prostorskim razvojem in načrtovanjem povezani strokovnjaki, ki se povezujemo v OdP, odgovorne v državi posebej opozarjamo na prostorske razsežnosti razvoja ter na nepovratno škodo, ki jo povzročajo nepretehtane spremembe namenske rabe. Partnerji OdP zato odgovornim predlagamo, da poskrbijo za učinkovit proces zbliževanja stališč do prostorskega razvoja in operativne prakse načrtovanja na občinski in drugih ravneh, s čimer bi Slovenija končno lahko pristopila k prepotrebni reformi sistema urejanja prostora.

Partnerji OdP verjamemo, da so spremembe možne zgolj skozi javno, odprto in vključujočo razpravo. Razlike v znanju, razumevanju, interesih in pogledih so med deležniki v urejanju prostora tako velike, da jih lahko premostimo zgolj z dovolj priložnostmi za predstavljanje in usklajevanje različnih stališč. OdP odgovornim pri tem ponuja tudi svojo pomoč.

Odziv je bil posredovan predsedniku Vlade RS, generalnemu sekretariatu Vlade RS, Združenju občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, ministru za okolje in prostor, ter predsedniku Državnega zbora RS.

Partnerji Odgovorno do prostora! so: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, pet članic Univerze v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo BF, Oddelek za geografijo FF, Fakulteta za družbene vede, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem. Projekt je v izhodišču podprlo preko 200 posameznikov, ki strokovno delujejo na področju urejanja prostora.

Dopis predsedniku Vlade RS

komentarji (1)

  1. martina lipnik, 24/06/2011 12:51

    Popolnoma podpiram tukaj objavljeno stališče OdP. V Sobotni prilogi Dela 18.6.2011 (Pisma bralcev) je objavljeno tudi moje podrobnejše mnenje o problematiki poenostavljanja postopkov za posege v prostor in gradbena dovoljenja.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt