Previdno s krajšanjem postopkov!

23. 06. 2011

Partnerstvo "Odgovorno do prostora!"

Partnerstvo Odgovorno do prostora! (OdP) se odziva na poziv Združenja občin Slovenije (ZOS), s katerim to poziva Vlado RS in pristojna ministrstva k reševanju težav, ki jih imajo občine v postopkih sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN).

OdP se na poziv odziva iz treh razlogov:

1. ker se tudi partnerji OdP zavedamo težav s pripravo OPN kot izdelovalci in predstavniki pripravljavcev dokumentov;

2. ker nasprotujemo nerazumno počasnemu odzivanju nosilcev urejanja prostora in dolgim postopkom usklajevanja, ki izhajajo iz slabe koordinacije med njimi in iz splošne neučinkovitosti državne uprave;

3. ker po drugi strani zagovarjamo ustrezne in strokovne postopke usklajevanja tistih posegov v prostor, ki zahtevajo spremembo namenske rabe, ker se z načrti za te posega v neposeljen, odprt prostor, torej v kulturno in naravno krajino.

Pristojne zato opozarjamo, da se v kritičnosti do postopkov prostorskega načrtovanja, ki postaja v Sloveniji vsesplošno prisotna, pojavljajo podobne ocene stanja in hkrati pomembne razlike v razlagah in opredeljevanju poti do rešitev.  Strinjamo se, da je neučinkovitost medresorskega usklajevanja nesprejemljiva in da je ta problem mogoče bistveno omejiti, predvsem z bolj aktivnim pristopom k usklajevanju, in dolgoročno izkoreniniti. Obenem pa opozarjamo, da postopkov prostorskega načrtovanja ne moremo in ne smemo krajšati na račun kakovosti prostorskih rešitev.

OdP že vse od svojega nastanka vztrajno opozarja, da je treba počasnost teh postopkov razumeti v kontekstu vzrok-posledica. Prenekateri postopek se vleče dolgo zato, ker mnogi investitorji v Sloveniji vztrajno zanikajo prostorske načrte kot rezultate doseženega in politično potrjenega družbenega konsenza o razvoju, in pričakujejo, da se bo za realizacijo njihove namere omogočilo gradnjo na zemljiščih, kjer po veljavnih načrtih gradnja ni dovoljena.

Prostorski načrtovalci in s prostorskim razvojem in načrtovanjem povezani strokovnjaki, ki se povezujemo v OdP, odgovorne v državi posebej opozarjamo na prostorske razsežnosti razvoja ter na nepovratno škodo, ki jo povzročajo nepretehtane spremembe namenske rabe. Partnerji OdP zato odgovornim predlagamo, da poskrbijo za učinkovit proces zbliževanja stališč do prostorskega razvoja in operativne prakse načrtovanja na občinski in drugih ravneh, s čimer bi Slovenija končno lahko pristopila k prepotrebni reformi sistema urejanja prostora.

Partnerji OdP verjamemo, da so spremembe možne zgolj skozi javno, odprto in vključujočo razpravo. Razlike v znanju, razumevanju, interesih in pogledih so med deležniki v urejanju prostora tako velike, da jih lahko premostimo zgolj z dovolj priložnostmi za predstavljanje in usklajevanje različnih stališč. OdP odgovornim pri tem ponuja tudi svojo pomoč.

Odziv je bil posredovan predsedniku Vlade RS, generalnemu sekretariatu Vlade RS, Združenju občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, ministru za okolje in prostor, ter predsedniku Državnega zbora RS.

Partnerji Odgovorno do prostora! so: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, pet članic Univerze v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo BF, Oddelek za geografijo FF, Fakulteta za družbene vede, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem. Projekt je v izhodišču podprlo preko 200 posameznikov, ki strokovno delujejo na področju urejanja prostora.

Dopis predsedniku Vlade RS

komentarji (1)

  1. martina lipnik, 24/06/2011 12:51

    Popolnoma podpiram tukaj objavljeno stališče OdP. V Sobotni prilogi Dela 18.6.2011 (Pisma bralcev) je objavljeno tudi moje podrobnejše mnenje o problematiki poenostavljanja postopkov za posege v prostor in gradbena dovoljenja.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt