maj 2011

Posvet “Obeti sprememb v urejanju prostora”

26. 05. 2011

Civilna družba je vse bolj kritična do ravnanja s prostorom in sistema urejanja prostora v Sloveniji. Partnerstvo strokovnih organizacij civilne družbe “Odgovorno do prostora!” si že dobro leto prizadeva za to, da bi urejanje prostora v Sloveniji pridobilo pomen dejavnosti, ki omogoča dolgoročno kakovost bivanja in razvoja in je zato predmet najširšega javnega interesa. Nezadovoljstvo […]

Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah

24. 05. 2011

Cilj projekta CATCH-MR – Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah, ki poteka v okviru programa INTERREG IVC, je izboljšati kakovost življenja in konkurenčnost v metropolitanskih regijah. Ključna strategija za doseganje tega cilja je krepitev učinkovitih in okolju prijaznih storitev javnega potniškega prometa med metropolo in njenim zaledjem. Projekt bo predstavil dobre prakse na […]