Krepitev participativne kulture v Sloveniji

19. 01. 2011

REC Slovenija

Od uvedbe parlamentarno predstavniške politične ureditve v Sloveniji se soočamo v izzivom kako zagotoviti, da državljani in državljanke pri upravljanju javnih zadev sodelujejo tudi neposredno in ne le preko na splošnih volitvah izvoljenih političnih predstavnikov oz. političnih strank. Pri pripravi planov, programov in politik se velikokrat izkaže, da je kultura vključevanja javnosti v Sloveniji šibka in da manjka tako zavesti o pomenu vključevanja javnosti za kvalitetno upravljanje z javnimi zadevami, kot tudi ustrezne institucionalne ureditve in učinkovitih predpisov na eni strani, ter znanja, usposobljenosti in zmogljivosti na drugi strani. Zaradi tega je celo legitimnost po vseh predpisih izpeljanih odločitev šibka, ker prizadeti v velikem številu in prepričljivo dokazujejo, da bodisi niso bili pravočasno in dovolj kvalitetno obveščeni, bodisi se njihovo mnenje brez obrazložitve ni upoštevalo ali pa so bili na tak ali drugačen način izigrani. Nezadovoljstvo prizadetih pogosto dobi široko podporo javnosti, zato se sicer nujne odločitve prelagajo ali spreminjajo za nazaj, kar poleg erozije zaupanja v državo vodi tudi do visokih stroškov odločanja ter groženj tistih, ki se čutijo prizadete zaradi odloženih ali spremenjenih odločitev.

Zato REC Slovenija in Državni svet RS vabita na posvet, s katerim želita osvetliti sedanje ovire, pa tudi gonilne sile, ki spodbujajo participacijo in poiskati usmeritve za učinkovitejšo in trajno participacijo javnosti v prihodnje. Posvet bo potekal 3. februarja 2011 med 9:00 in 16:00 uro v dvorani Državnega sveta RS, na Šubičevi 4 v Ljubljani.

V prvem delu posveta bodo predstavljeni strokovni prispevki, ki bodo osvetlili trenutno stanje na tem področju pri nas in prikazali, kakšno je razumevanje participativne kulture Evropi. V drugem delu bo govora o predpogojih, ki so potrebni za razvoj in trajen obstoj participativne kulture. V popoldanskem delu bo sledila panelna razprava, ki bo odgovorila na vprašanje: Kako zagotoviti pogoje za učinkovitejši razvoj participativne družbe in pogoje za njen obstoj?

Posvet je namenjen tako predstavnikom javne uprave na nacionalni in na lokalni ravni (ministrstva, agencije, upravne enote, občine, javne službe, …), predstavnikom civilno družbenih organizacij (NVO, civilne iniciative, …), predstavnikom raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, kot tudi predstavnikom medijev in drugi zainteresirani javnosti.

Program posveta

REC Slovenija

Državni svet RS

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt