Od multikulturnega mesta do mesta mnogih kultur

21. 12. 2010

V Seulu v Južni Koreji je 17. decembra potekal javni posvet na temo multikulturnosti in uveljavljanja multikulturne politike, ki ga je že enajstič pripravila Seulska metropolitanska vlada in ga je tokrat gostil seulski župan Oh Se-hoon. Posveta se je udeležil tudi sodelavec Inštituta za politike prostora dr. Blaž Križnik.

Prvotni namen javnih posvetov z naslovom Seoul Town Meeting je bil seznaniti tuje prebivalce z ukrepi metropolitanske vlade, ki se tičejo njihovega življenja v Seulu. Vendar pa je posvet z leti prerasel svoj prvotni namen in se razvil v bolj odprto obliko komuniciranja med metropolitansko vlado in tujimi prebivalci v Seulu. V južnokorejski družbi, kjer so mehanizmi vključevanja javnosti v proces političnega odločanja podobno kot v Sloveniji slabo razviti in se je šele v zadnjih letih povečal delež priseljencev – v Seulu je tujih prebivalcev okoli 3% – predstavljajo takšni posveti eno redkih priložnosti, da tuji prebivalci dejavneje posežejo v delovanje metropolitanske vlade in s tem vplivajo na življenje v mestu.

Na posvetu je poleg župana, podžupanov in načelnikov večine oddelkov metropolitanske vlade in njenih služb sodelovalo okoli 150 predstavnikov različnih vladnih in nevladnih organizacij, ki so povezane s priseljenci v Seulu. Slednje so vnaprej oblikovale vprašanja in predloge, o katerih so kasneje na posvetu razpravljali skupaj s predstavniki vlade. Poleg tega so udeleženci vrednotili uresničevanje sklepov s predhodnih srečanj.

Letošnji Seoul Town Meeting je bil med drugim namenjen tudi pregledu politike in ukrepov metropolitanske vlade s področja multikulturne politike, ki seveda neposredno vpliva na življenje tujih prebivalcev v mestu. Kljub temu, da je opazen premik v različnih politikah metropolitanske vlade, ki v primerjavi s preteklimi leti tujim prebivalcem namenja enakopravnejši položaj, se vseeno zdi, da je na praktični ravni večina ukrepov omejena na intergacijo tujih prebivalcev v južnokorejsko družbo.

Prav na slednje je v svoji v predstavitvi z naslovom Global Seoul: From a multicultural city towards a city of multiple cultures? opozoril sodelavec Inštituta za politike prostora dr. Blaž Križnik, ki se je posveta udeležil kot eden izmed treh povabljenih predavateljev.

Poudaril je, da je multikulturna politika v Seulu pogosto predvsem instrument ekonomskega razvoja mesta in krepitve njegove globalne konkurenčnosti, manj pozornosti pa se posveča vprašanjem družbene povezanosti in solidarnosti med različnimi družbenimi skupinami v mestu. V zadnjem desetletju se kulturne razlike v Seulu namreč niso povečale le zaradi tujih priseljencev, ampak predvsem zaradi vse večjih družbenih in ekonomskih razlik med korejskimi prebivalci mesta. Vprašanje multikulturnosti je zato težko obravnavati ločeno od vprašanja družbene in politične vključenosti različnih družbenih skupin v mestu. V tem pogledu se položaj ranljivih družbenih skupin v Seulu ne razlikuje pomembneje od, denimo, Ljubljane.

Poročilo o posvetu je na voljo na spletni strani Seulske metropolitanske vlade.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Dobre prakse in sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa

13. marec 2018, 14.00–16.00, Stara lekarna Pretorske palače, Koper

Slovenske lokalne skupnosti so se v luči izvajanja sprejetih Celostnih prometnih strategij in v vse močnejši želji zagotoviti dobre pogoje za trajnostno mobilnost, izboljšati kakovost javnega prostora in zraka v mestih lotile uvajanja številnih ukrepov urejanja prometa. Večinoma gre za spremembe, ki neposredno vplivajo na vsakdanje življenje ljudi, saj poskušajo spremeniti njihove vedenjske vzorce in navade.

Pri tem se vse pogosteje postavlja vprašanje, katere ukrepe uvesti in kako z njimi seznaniti prebivalce, da jih bodo ti dobro sprejeli, in bodo spremembe uspešne, zato vas vabimo na pogovor o dobrih praksah urejanja prometa in uspešnih pristopih sodelovanja z javnostjo.

Pogovarjali se bomo tako o različnih ukrepih in politikah urejanja prometa kot o sodelovanju z javnostjo kot pomembni sestavini vseh vrst ukrepov. Izhajali bomo iz izkušenj in znanja, ki smo jih v preteklih letih zbrali na IPoP in jih predstavili v treh nedavno objavljenih publikacijah:

– Politike prostora – O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom

– Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora in

– Mesta mestom – Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom občin in javnih služb, ki se na kakršen koli način ukvarjajo z urejanjem prometa v svoji občini, pa drugi zainteresirani javnosti. Namen organizatorja je spodbuditi sproščen pogovor in ustvarjalno izmenjavo mnenj.*

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 9. 3. 2018, s prijavo na tej povezavi.

 

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

 

Foto: Tobias Hase

Več dogodkov
Napovednik Trajekt